Kommunen har fået stadsarkiv og stadsarkivar

Assens Kommune

Kilde: Nyhedsbrev fra Museum Vestfyn

Den 15. maj fik hele Assens Kommune et stadsarkiv, som organisatorisk hører under Museum Vestfyn og med Anne-Kristine Sindvald Larsen som stadsarkivar. Hun skal både betjene kommunens forvaltning, borgere og kommunens mange lokalarkiver. 

Anne bliver en del af teamet på Museum Vestfyn og får arbejdsplads både på kontoret i Østergade og på Assens Lokalarkiv. En af de første opgaver bliver, sammen med kommunen, at få sit eget overblik over kommunens mange hyldemeter papirarkivalier og registrere dem i en tilgængelig database. Stadsarkivet får besøgsadresse i Ramsherred i samme bygning som Assens Lokalarkiv.

Del denne historie på: