Kerte, Ørsbjerg og Grønnemose kan også få fjernvarme

Assens Kommune

19. februar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Assens Fjernvarme regner på det samtidig med at hovedprojektet sættes på skinner

Kerte, Ørsbjerg, Aarup, Grønnemose, Bred, Flemløse og Voldtofte. 

Assens Byråd sagde sidste år sagde ja til, at Assens Fjernvarme fik lov til at tilbyde fjernvarme til Aarup og en række landsbyer og huse tæt ved transmissionsledningen, der skal føre fjernvarme fra Assens til Aarup. 

Det betød, at Assens Fjernvarme blev kimet ned fra borgere i byer, der ikke var omfattet af tilbuddet, bl.a. Bred, Voldtofte og Flemløse, fortæller administrerende direktør Marc Roar Hintze. 

– Jeg troede ellers Flemløse-Voldtoft var gift og forlovet med Glamsbjerg-Haarby Varmeværk, spørger Folkebladet. 

– Jo, men det er jo nok fordi, vores tilbud er så godt, gætter Marc Roar Hintze.

Han forestiller sig heller ikke, Assens Fjernvarme vil strikke et tilbud sammen til Bred. 

– Jeg tror, det ligger mere for, at det kunne blive Fjernvarme Fyn, som vil komme til Bred Fjernvarme Fyn leverer i forvejen fjernvarme til dele af Vissenbjerg. 

Tre mulige udvidelser af projektet

Hvis det nuværende projekt skal udvides, vil det komme til at omfatte tre byområder, nemlig Kerte, Ørsbjerg og Grønnemose. 

– Vi regner på det sideløbende med, at vi koncentrerer os om hovedprojektet, hvor vi sammen med vores rådgiver regner på dimensionerne af rørene, der skal i jorden. Det gør vi, for at kunne sende projektet i udbud, siger direktøren.

For Assens Fjernvarme er det en forholdsvis enkel opgave at beregne, om Kerte og Øsbjerg skal have tilbuddet. 

To udbyggede byer

De to byer er nemlig i al væsentlig udbyggede. 

– Så ved vi, hvor mange huse, der kan komme på tale at få tilsluttet fjernvarmen. Det gør det enkelt. 

Anderledes med Grønnemose, hvor der er erhvervsvirksomheder på vej, og hvor der kan komme boliger på Skoletrekanten. 

– Lige nu er der måske 100 huse, men er der 1000 om 10 år. Eller er det bare fugle på taget. Udfordringen for os er dimensioneringen af distributionsledningen, som hverken må være for lille eller for stor, siger Marc Roar Hintze. 

Måske højere tilslutningsprocent i Grønnemose

Han vil for indeværende ikke lægge sig fast på, hvilken tilslutningsprocent, der måtte komme på tale, hvis Assens Fjernvarme vil tilbyde Grønnemose fjernvarme. 

– Det kan godt ske, den bliver højere end de 60, som var gældende for Aarup og Landsbyerne, siger Marc Roar Hintze.

Sikker er det dog ikke med en højere tilslutningsprocent. 

En god pris

Fjernvarmedirektøren vil heller ikke løfte sløret for, om eventuelle tilbud vil blive lige så favorable, som var gældende for Aarup og landsbyerne, nemlig en tilslutningsafgift på 5.000 kroner mod normalt 25.000 kroner. 

– Når vi regner på Grønnemose, handler det om potentialet på langt sigt. Hvis vi ender med at tilbyde Grønnemose fjernvarme, vil det være til en god pris, siger Mar Roar Hintze.

Hvis det ender med, at både Kerte-Ørsbjerg og Grønnemose skal tilsluttes, bliver projektet selvsagt større, men det vil ikke komme til at betyde en forsinkelse af projekteret som sådan, forventer Marc Roar Hintze: 

– Nej, det vil ikke ændre

Skal Bredgade graves op? Og hvordan? 

Aarup – Af Henning Frandsen – hf@folkebaldet.net

Renovering af kloakker, nedgravning af eller flytning af fjernvarmerør og anlæggelse af en letbane koster omsætning, ja, måske livet for butikker, klinikker og andre forretninger langs de berørte veje. Spørg bare i Odense, hvis du er i tvivl.

I Aarup hedder handelsgaden Bredgade, idet langt de fleste detailhandlere har slået sig ned i denne gade. 

– Vi er klar over, at Bredgade er en livsnerve i Aarup, og vi er gået i gang med at foretage forskellige undersøgelser, siger Marc Bredgade. 

– Trafikken er fx ikke uproblematisk, for Bredgade er forholdsvis smal, så det er en udfordring at grave i Bredgade, siger fjernvarmedirektør Marc Roar Hintze. 

Derfor undersøger Assens Fjernvarme om det f.eks. vil være muligt at forsyne husene langs Bredgade på anden vis, eventuelt fra parallelgaderne. 

– Hvis det er muligt, er en anden udfordring, at vi måske fører fjernvarmen ind i huset modsat af, hvor naturgas med mere føres ind, og det vil så kunne betyde store ombygninger i de enkelte huse, siger Marc Roar Hintze.

Det forhold, at Bredgade er forholdsvis smal, kunne tale for at lukke gaden helt under gravearbejdet, men hvor skal trafikken så ledes hen?

Forholdet kunne også tale for at opdele gravearbejdet i etaper, men, siger fjernvarmedirektøren, det vil betyde en forlængelse af perioden med gravearbejde. 

Helt uafhængig af ovenstående gælder der er også et hensyn til hydraulik, altså fjerneteknik, hvor og hvordan en ledning kan placeres i undergrunden, oplyser fjernvarmedirektøren. 

Betonkanaler i undergrunden?

Marc Roar Hintze tør ikke sige noget om, hvor lang tid gravearbejdet i Bredgade – og alle andre gader i øvrigt – vil tage. 

– Vi ved aldrig, hvad vi finder i jorden af andre ledninger. Nogle steder støder vi måske på gamle betonkanaler, som vi skal have gravet op først, inden vi kan gå i gang med at lægge rør ned. 

Ifølge masterplanen, som kan ses på Assens Fjernvarmes hjemmeside, bliver det i 2024, at kvarteret omkring Bredgade får fjernvarme. 

Del denne historie på: