Kandidater til Assens Forsynings bestyrelse efterlyses

Assens Kommune

18. juni 2021

Assens Forsyning holder forbrugervalg, for at fremme lokal medbestemmelse og medansvar. Ønsker du at stille op, skal du melde dig i perioden fra 14. juni til 1. august.

Interesserer du dig for drift af kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger, kan du få indflydelse og være med til at præge udviklingen i Assens Forsyning ved at stille op til valget som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelsen for Assens Forsyning A/S.

Ved valget, som afvikles elektronisk fra 30. august til 12. september 2021, skal der vælges to repræsentanter samt to suppleanter for en 4-årig periode. Interesserede kandidater kan i perioden fra 14. juni til 1. august, melde sig via en funktion på Assens Forsynings hjemmeside, www.assensforsyning.dk. 

Medbestemmelse og 

medansvar

”For Assens Forsyning A/S er det naturligt og meget givtigt med forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelsen. Det er det blandt andet, fordi det fremmer borgerinddragelse og lokale forankring samt fordi, det skaber medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling,” siger administrerende direktør Birger Strandby Ernst, som tilføjer…

– De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i vandselskaberne præcis samme rettigheder og pligter, og er på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, med til at træffe beslutninger – blandt andet om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter. Dermed får forbrugerne indflydelse og medansvar, og er med til at lægge planerne for den fremtidige udvikling, siger administrerende direktør, Birger Strandby Ernst. 

Hvem kan stille op?

Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op til valget og kandidere til at blive forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Som aktieselskab, der drives i henhold til selskabslovgivningen, er det dog en fordel, hvis kandidaterne enten har relevant faglig, teknisk eller erhvervsmæssig erfaring, som kan være med til at styrke selskabernes drift og udvikling. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage selskabernes interesser. Det skriver Assens Forsyning i en pressemeddelelse.

Enhver myndig person kan stille op til valget. En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 og maksimum 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt forbrugerne hos Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Der kan angives én stiller pr. husstand eller virksomhed.

FAKTA

• Assens Forsyning A/S holder forbrugervalg, hvor der skal vælges to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen. Valget finder sted elektronisk fra 30. august til 12. september 2021

• Kandidater, der ønsker at stille op, skal melde sig og fremvise en stillerliste i perioden fra 14. juni til 1. august. Det skal de via en funktion på www.assensforsyning.dk, hvor det også er muligt at læse valgregulativ, vedtægter m.v.

• Af valgregulativet fremgår det, hvem, der kan stille op, hvad kandidaterne skal gøre samt hvem, der kan stemme m.v.

• Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S tæller 10 medlemmer, som er valgt på flg. måde:

– 5 medlemmer valgt af byrådet i Assens Kommune

– 3 medlemmer valgt af medarbejderne hos Assens Forsyning A/S

– 2 medlemmer valgt af forbrugerne

• Forbrugervalget finder sted iht. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber – jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772

Del denne historie på: