”In Memoriam Aage”

8. februar 2022

Orla Andersen, Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

– en mindesten i præstegårdshaven i Tommerup

DEN GODE HISTORIE

Præsteboligen i Tommerup stod tom her i efteråret 2021. Den skulle sættes i stand til den nye præstefamilie. Under et møde i Lokalhistorisk Forening kom vi til at snakke om mindestenen i præstegårdshaven. Der skulle efter sigende være en mindesten for en præstesøn, der faldt i krigen. Først blev der gættet på 2. verdenskrig. Men det mødte modstand hos et mangeårigt menighedsrådsmedlem ved Broholm Kirke. Der var nærmere tale om 1. verdenskrig. Hvad var så mere naturligt end at spørge pastor emeritus Svend Faarvang? En opringning opklarede sagen. Han fortalte, at det var en mindesten for en pilot, som forsvandt lige efter 1. verdenskrig. 

Præsteparret, pastor Thorvald Ingomar Petersen og fru Frederikke Elisabeth Petersen, kom fra et præsteembede i København til Tommerup Sogn den 7. januar 1905. Dengang var der kun én kirke, Tommerup Kirke. Fra den 2. juni 1907 påtog Th. Ingomar Petersen sig endvidere at betjene den nyindviede Broholm Kirke i Tommerup Stationsby – for øvrigt uden ekstra betaling! Præsten var på dette tidspunkt 46 år. De boede i den gamle præstegård, som først blev flyttet til Den Fynske Landsby i 1950 (genopført 1955). De havde en søn, der hed Aage.

Brødrene Wright foretog den første flyvning med en flyvemaskine i 1903. Under den første verdenskrig 1914-18 anvendte man for første gang de nye, fantastiske flyvemaskiner. Aage blev så begejstret over flyene, at han besluttede sig for at tage til England for at søge ind til Royal Air Force for at blive pilot. Det lykkedes for ham. Men under en flyvning ud over havet omkring 1920-21 forsvandt han med sit fly. 

Præsteparret fik hjemme i Tommerup lavet en mindesten til minde om Aage. De lagde også blomsterløg (vintergækker) i præstegårdens græsplæne. Løgene lå oprindeligt i korsform, men nu – 100 år senere – er korsformen noget udvisket. Mindestenen er fundet. Den var helt dækket af blade. Den ligger i en lille lund i den østlige del af haven. Nu kan man tydeligt læse teksten på stenen. ”In Memoriam Aage”. Skiftende præster i Tommerup præstegård har siden 1931 fortsat pasningen af stenen – til minde om pilot i Royal Air Force, Aage Petersen. 

(Husk: Hele haven er privat – der er ikke offentlig adgang til mindestenen).

Del denne historie på: