Hvordan skal landskabet i dit lokalområde udvikle sig?

Assens Kommune

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Borgere og lodsejere tages med på råd, når der skal planlægges for både natur og grøn omstilling. To borgermøder er planlagt.

Assens og Odense Kommuner vil have borgere og lodsejere med på råd, når landskabet skal udvikles på en måde, så der både er plads til klimatiltag, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, landbrug, miljø og natur.

Derfor inviteres borgere og lodsejere til møder, hvor de får mulighed for at give deres bud på, hvordan landskabet i deres lokalområde skal udvikle sig. Der er planlagt to borgermøder i henholdsvis Brylle Forsamlingshus tirsdag 19. marts og i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter onsdag den 3. april.

– Det er vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret og tænker flere formål ind i planlægningen, når vi kigger på, hvilke arealer i det åbne land, der for eksempel kan indgå i den grønne omstilling. Vi vil gerne udvikle landskabet i samarbejde med borgere og lodsejere, så de også får gavn af projekterne, siger formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen (V) i en pressemeddelelse.

I løbet af i år vil de to kommuner i samarbejde med eksperter fra Københavns Universitet og rådgivningsvirksomheden Urland udarbejde planer for landskabet, der strækker sig ind over begge kommuner, en plan der samtænker forskellige klimatiltag, så fremtidige investeringer i den grønne omstilling giver flest mulige positive effekter og lægger mindst mulig beslag på arealer.

– Det er vigtigt, at vi planlægger på en måde, som vender tabet af natur og balancerer smukke, grønne og produktive landskaber med attraktive erhvervs- og bosætningsmuligheder i landdistrikterne, siger Helga Grønnegaard, projektchef hos Urland, i samme pressemeddelelse.

Projektet er et af de først 11 pilotprojekter i Plan 22+, som er igangsat og finansieret i et partnerskab mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania. Den skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger samtidig med, at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker.

– Kommunerne står over for store opgaver. Vi skal være klimaneutrale, have god økologisk tilstand i vandløb og hav, sikre rent drikkevand, skov og mere beskyttet natur.  Jeg er ikke i tvivl om, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab, siger Tim Vermund, der er klima- og miljørådmand i Odense Kommune.

Borgere, foreninger og lodsejere skal være med til at vurdere, hvilke områder, der skal forblive som de er i dag, hvor der for eksempel kan etableres vådområder eller skov, og hvor der kan opstilles grønne energianlæg.

Indtil videre har Københavns Universitet interviewet en række lodsejere, der var forleden foredragsaften om områdets landskab og natur, næste skridt er et lodsejermøde foruden de to nævnte offentlige møder.

For borgere og lodsejere med særlig interesse i projekterne vil der frem mod sommerferien blive holdt yderligere tre workshops, hvor der arbejdes videre med visioner og mulige projekter i planområdet. 

Del denne historie på: