Fra 22. maj skal vi alle sortere i 10 fraktioner

Assens Kommune

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Den nye affaldsordning har været længe undervejs, men nu er etableringen i fuld gang og 22. maj har alle fået ommærket de gamle og fået en ny ekstra beholder.

Fra 22. maj skal alle borgere i Assens Kommune kunne komme i gang med at sortere i 10 fraktioner. Inden da skal Assens Forsyning have fordelt 40.000 nye affaldsbeholdere og 30.000 eksisterende skal mærkes om, et arbejde, der gik i gang i sidste uge.

Blandt de nye ting, vi skal vænne os til, er, at sortere madaffaldet fra restaffaldet, og at mad og drikkekartoner bliver en del af afhentningsordningen. Tekstilaffald har vi allerede i godt et år skullet samle i plastikposer og enten bestille afhentning af dem eller aflevere dem på genbrugsstationen, ligesom det gælder med miljøfarligt affald. Og så må vi fra 22. maj også putte sort plast ned til det øvrige plastaffald.

Mindre til forbrænding

Kravet om sortering i 10 fraktioner kommer fra Christiansborg, og kommer derfor til at gælde over hele landet. Mange steder er det allerede igangsat.

Forventningen i Assens Kommune, der i forvejen har en relativt høj genbrugsprocent er, at det især vil kunne mærkes på mængden af affald, der køres til forbrænding.

  • Den helt store faktor bliver, at madaffaldet tages ud af forbrændingen. Beregninger viser, at det udgør cirka 40 procent af dagrenovationen, siger drifts- og affaldschef i Assens Forsyning Søren Rasmussen.

Madaffaldet vil for fremtiden blive kørt til bioforgasning.

Færre tømninger

Mad- og restaffald, der sorteres i samme spand tømmes hver 14. dag, også om sommeren, hvor restaffaldet hidtil er blevet hentet ugentligt. Ønsker man det, koster det ekstra. De øvrige beholdere vil blive tømt hver fjerde uge og ikke som nu hver tredje uge.

Trods færre tømninger og mere sorteringsarbejde bliver det dyrere, at komme af med skraldet. Der er dog tale om en relativt beskeden stigning på 327,50 kroner.

– Det har været vigtigt for os at begrænse prisstigningen. Det gør vi blandt andet ved at genbruge beholderne, og styre udbuddet ved at skelne mellem, hvad er need to og hvad er nice to have, nævner Søren Rasmussen.

Fakta

Sådan sorterer du

Fremover får hver husstand tre affaldsspande.

En til plast samt mad- og drikkekartoner.

En todelt til henholdsvis papir og pap samt glas og metal.

En  todelt til madaffald og restaffald.

Tekstilaffald samles i gennemsigtige poser.

Miljøfarligt affald samles fortsat i den røde kasse.

Del denne historie på: