Fast hånd på rattet og rolig fod på speederen

Assens Kommune

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, MF og medlem 

af Assens Byråd for Danmarksdemokraterne

Filshuse 14 – 5610 Assens

Onsdag den 11. oktober vedtog et enigt byråd Assens Kommunes budget for 2024. Der skal lyde en stor tak til hele byrådet for et rigtigt godt samarbejde om budgettet. Herunder en tak til medarbejderne for et grundigt og solidt arbejde med budgettet.

Jeg har en stor frustration over den måde, regeringen styrer kommunernes økonomi på. Udtalelser fra statsministeren om at problemet ikke er penge – dem har vi nok af – men at det er manglen på medarbejdere. Det ville jo så være dejligt, hvis vi kunne få lidt flere af alle de penge. Men i stedet bliver vi jo låst af servicelofter og når kommuner så sætter skatten op bliver vi straffet i Assens. 

Oven i det er der et kæmpe lotteri i, om vi vælger selvbudgettering eller statsgaranteret budget. Jeg troede egentligt, at hvis man valgte statsgaranteret, så var man sikker på, hvad man havde at gøre med – og hvis man valgte selvbudgettering, så var man afhængig af, hvad der reelt kom ind i skat. Men det viser sig jo, at det er rent lotteri, uanset om man vælger det ene eller andet. Vi var i byrådet jo nødt til ved vedtagelse af budgettet at vælge – og vi valgte selvbudgettering – men det er reelt uanstændigt, at vi som kommune skal have den usikkerhed oven i meget stramme budgetter.

Jeg tror, alle partier i byrådet gerne ville kunne gøre meget mere – vi ville måske have forskellige prioriteringer, men grundlæggende ville det være dejligt, hvis vi havde budget til at kunne bruge mere på folkeskole, ældre, handicappede – på at udvikle kommunen – ja og måske bare lægge asfalt i alle hullerne på vejen. 

Men jeg må sige, at alle kommunens medarbejdere skal have stor ros for, at vi generelt sikrer en rigtig god service for de midler,vi har. Derfor er det også en stor tilfredsstillelse, at vi som samlet byråd har lyttet til budskabet fra medarbejderne i MED organisationen, når de har sagt, at det allervigtigste i budgetarbejdet er at undgå uro og usikkerhed. 

At vi skal forsøge at holde en fast hånd på rattet og en rolig fod på speederen, så vi ikke sætter gang i nyt det ene år for så at stoppe det igen den næste. Vi skal naturligvis fortsat udvikle kommunen og den måde, vi løser opgaverne på. Men vi skal gøre det i den takt, vi har råd til.

Derfor håber jeg også, at vi fremadrettet kan samarbejde om udviklende tiltag. Ikke som noget vi i hast vedtager i en kort budgetforhandling, men som noget vi løbende arbejder på. Jeg synes, at det forløb vi har haft det sidste år i forhold til det specialiserede socialområde, hvor udvalgene fik et år til grundigt at vurdere, hvordan vi kunne løse opgaverne mere effektivt, at det forløb viser vejen.

Jeg kunne godt ønske, at vi måske havde nogle temadrøftelser i hele byrådet for at sætte en retning på udviklingen, som de relevante udvalg så kunne arbejde mere konkret på. Jeg tror, at det er vigtigt at inddrage hele byrådet, da vi jo er en række partier, som ikke er repræsenteret i alle udvalg Danmarksdemokraterne har i hvert fald også politiske holdninger til, hvilken retning vi skal gå i også i de udvalg, hvor vi ikke er repræsenteret. Men sådan en proces skulle vi jo også godt kunne nå, hvis vi – i stedet for at skulle tage den drøftelse fra budgetseminar til budgetforhandlinger – brugte resten af året – altså tiden fra budgetvedtagelsen til næste års budgetseminar til det.

Og hermed kan jeg blot slutte med, at Danmarksdemokraterne naturligvis bakkede op om vedtagelse af budgettet og ser frem til et godt fortsat samarbejde om udviklingen af kommunen.

Del denne historie på: