Enighed om budgettet på bare én dag

Assens Kommune

18. september 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det er nemmere at indgå budgetforlig, når det ikke er nødvendigt at svinge den store sparekniv. 

Byrådets otte partier blev enige på 12 timer.

Et valgårsbudget med gaver til (og fra) højre og venstre kan man ikke ligefrem kalde det budget, som Assens Byråds otte partier enedes om i sidste uge. Men det er et budget fri for store ubehagelige besparelser, som for andet år i træk fastholder det nuværende serviceniveau og endog giver plads til udvikling på nogle områder.

Alene den demografiske udvikling med flere børn og ældre udløser ekstra 90 mio. kroner til områderne for at fastholde serviceniveau.

Turiststier og -toiletter

Turister skal også træde af på naturens vegne. Så når man gerne vil tiltrække flere turister med investeringer i at færdiggøre Lillebæltsstien fra Damsbo i syd til Sandager i nord og anlægge  Assinoen, som skal være en rekreativ sti i forbindelse med den gamle jernbane mellem Tommerup St. og Assens, skal der også toiletter til. Tre helårsåbne toiletter er også kommet med på driftsbudgettet. De er tidligere blevet sparet til stor ærgrelse også for lokale, der ynder at færdes ude.

Anlæg for 400 mio. Kroner

Turiststierne udgør dog kun en lille del af anlægsbudgettet på samlet 400 mio. kroner. Der er således afsat 50 mio. kroner til jordkøb og byggemodning for at imødekomme interessen for at flytte til Assens Kommune. Og har man sagt A må man også sige B. Interessen for bosætning bakkes op med 27,5 mio. kroner til renovering af skoler og dagtilbud og knap 13 mio. kroner til udendørsarealer. Der er desuden afsat 16 mio. over de fire år til cykelstier og kantbaner, 37 mio. kroner til asfalt på vej og stier. Nogle vil også lægge mærke tol, at der over de næste fire år bruges lidt mere på at vedligeholde grønne områder og grøftekanter. Der er også politisk vilje til at støtte renovering af friluftsbadet i Glamsbjerg, en aktivitetspark i Vissenbjerg og strandhåndboldbane i Haarby, hvis det lokalt lykkes inden for en toårig periode at skaffe den nødvendige medfinansiering medfinansiering.

Også klimaet er på budgettet. Her vil byrådet gerne bruge 13 mio. kroner. Hvordan er ikke konkret beskrevet, men pengene skal både medføre væk i virksomhederne, fremme borgernes engagement og føre til tydelige resultater.

Bedre arbejdsforhold på ældreområdet

Der har været meget debat om den hjælp, Assens Kommune tilbyder ældre medborgere, der ikke længere kan klare sig selv. Budgettet for de næste fire år disker ikke op med flere penge til for eksempel rengøring. Til gengæld er der afsat penge til udvikling af de rehabiliterende indsatser og fokus på livskvalitet og fællesskaber på ældreområdet og et beløb til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på området. Pengene skal blandt andet bruges på et styrket praktikforløb. Fokus på fleksibilitet og mindre bureaukrati skal give større lokalt rum og ansvar.

De første 1000 dage

I den anden ende af aldersskalaen sættes der også ind med tre mio. kroner til forebyggende indsatser ud fra den betragtning, at de første 1000 dage af et menneskes live er afgørende for, hvordan det udvikler sig gennem livet.

Del denne historie på: