En lærke letted’

Assens Kommune

9. maj 2021

Helge Desler

Klokken cirka 20,30 den 4. maj 1945 blev den tyske kapitulation bekendtgjort i Danmark over BBC. Det var dog først med ikrafttræden fra lørdag den 5. maj 1945 kl. 8 om morgenen. Kapitulationen foregik over for den britiske general Montgomery på Lüneburger Heide, altså fjernt fra Danmark og endnu inden britiske tropper havde sat fod på dansk jord. Disse stod på daværende tidspunkt cirka 150 kilometer fra den danske grænse.

Kapitulationen oprandt på nær en enkelt undtagelse uden nogen slutkamp på dansk jord mellem tyske og allierede styrker. Mange danskere reagerede derfor ikke kun med glæde, da befrielsesbudskabet lød, men også med udtalt lettelse. En krigstræt befolkning fik håb om, at det snart ville blive bedre.

Befolkningen her gennemlevede det samme følelsesregister, som ”De fem forbandede år” udløste i det danske folk. Man rykkede nærmere sammen, og fællesskabsfølelsen fandt i begyndelsen udtryk i folkesangstævner. Det første fandt sted i skovanlægget i Assens i august 1940, og det samlede 4000 mennesker kunne man læse i datidens lokale avis og i september på kongens fødselsdag var der 3000 til alsang på Torvet. Det er jo tal, der lyder nok så voldsomt, men også den gang skulle man sælge aviser. 4000 mennesker i skovanlægget er jo lige så mange som der boede i Assens dengang, så det må jo være revl og krat, der var mødt op.

Forud for befrielsen var gået måneder, hvor det danske samfund var under fremadskridende nedslidning, tenderende mod opløsning. Landet var uden regering, og militæret og politiet var opløst siden henholdsvis august 1943 og september 1944. Staten stod således uden magtmidler, og kriminaliteten var derfor stigende.

Der er i forbindelse med befrielsen skrevet en del sange. En del er siden hen blevet glemt, men sangen En lærke letted’ med melodi af Mathias Christensen har vist sig i stand til at modstå tidens tand, og er den dag i dag en populær og opløftende sang om forårets komme og om frihedsglæde.

Helge Desler

Del denne historie på: