Det var jo hans grundlov!

Assens Kommune

7. juni 2021

Helge Desler

Der er sikkert mange, der har passeret statuen på Torvet i Assens uden at vide, hvem den statelige herre egentlig er, og hvorfor han egentlig ”står” der. Og når vi nu markerer lørdag den 5. juni som Grundlovsdagen, så kan statuen ”fortælle” en spændende historie om dette emne.

Jo, den statelige mand, der skuer ud på Østergades til tider livlige trafik, er Klaus Berntsen, der blev valgt til folketinget i Assenskredsen i 1874. I løbet af sin karriere gjorde han den almindelige valgret for kvinderne til en mærkesag, og da han i 1910 blev Konseilspræsident, blev en ny grundlov forstærket. I 1912 fremsatte Klaus Berntsen et grundlovsforslag i folketinget, der indeholdt stemmeret til størstedelen af befolkningen. Imidlertid blev der udskrevet nyvalg i 1913, inden forslaget var vedtaget, og ved valget mistede Venstre sit flertal. Der opstod nu den ejendommelige situation, at der var et flertal bestående af Radikale og Socialdemokratiet, men disse partier, ledet af Zahle og Stauning, var egentlig indstillet på at lade Berntsen fortsætte med henblik på at få den nye grundlov vedtaget.

”Det var jo hans grundlov”, sagde de to politikere. Men af frygt for at sprænge Venstre afslog den reelle leder J. C. Christensen. Resultatet blev en Radikal mindretalsregering støttet af Socialdemokratiet.

Efter vedtagelsen og uden for dagsordenen gav formanden ordet til Klaus Berntsen. Tingets medlemmer rejste sig til ære for ham, og han udtalte blandt andet: ”Medens de fleste europæiske folk i den forfærdelige kamp der nu raser, er ved at opgive hverandre, enedes det lille danske folk om i fredelig forståelse at skaffe en ny forfatning. Der er intet parti, der går herfra med bitterhed. Kampens mål, en frisindet grundlov, er nået”.

Senere på dagen underskrev kong Christian X grundloven, og som tak for valgretten gik kvinderne i optog til Amalienborg.

For at Venstre og grundtvigianerne på Fyn kunne få et talerør under kampen for en demokratisk forfatning med parlamentarismen som mål, oprettede Klaus Berntsen i 1872 dagbladet Fyns Tidende og i 1887 Assens Amts Avis.

Klaus Berntsen var valgt til Folketinget i Assens-kredsen i sammenlagt 51 år, en rekord der endnu ikke er overgået. Meget passende står statuen på en granit talerstol/sokkel med indskriften ”Det levende ord skaber daad”. Han havde som skolemand og som folketingsmand brugt ordet som sit værktøj.

God grundlovsdag!

Helge Desler

Del denne historie på: