Det gælder om at beskytte sig

Glamsbjerg, Søllested, Flemløse, Voldtofte, Ørsted, Køng, Gummerup m.fl.

9. januar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Tilforn 2021: En pose blandede bolsjer fra Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Lyden fra tog og rutebiler fra dengang i 1950’erne husker Jane Hoydal, som var det i går. 

Hun husker også mange andre lyde fra dengang hun var ban i Glamsbjerg, f.eks. lydene fra legende børn, når hun selv var blevet lagt i seng, hvad der ikke var så sjovt. Og så var der lydende fra fabrikssirenerne, der lød morgen, middag og aften, og de forbavsende få lyde fra dyr. 

Jane Hoydals lyd-erindringer har fået plads i den nyeste udgave af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivs årbog ”Tilforn 2021”, der netop er udkommet. 

Tro mod genren er der tale om en pose blandede bolsjer, som Ingemann Jensens historie ”Den kolde krig i Voldtofte”, der handler om murermester Niels Jørgen Jørgensen, der i 1940 opførte et beskyttelsesrum på sin grund. I 1950, da den kolde krig rasede, forstærkede han taget, som så bestod af en støbt betonflise, et lage betonsten og ovenpå igen en støbt betonflise og øverst et lag jord. Jo, det gjaldt om at beskytte sig. 

Evald Andersen fortæller historien om Simon Knudsen, der i 1823 blev ansat som skolelærer ved skolen i Ørsted. Han havde læst til lærer på Skårup Seminarium og var bl.a. blevet undervist i havedyrkning, agerdyrkning og husdyrhold. Han var kolossalt interesseret i havedyrkning og anlagde i 1824 en frugthave, en hummelhave og en urtehave.  Det kom eleverne til gode, for i middagsstunden lærte han dem at plante og pode, grave og så, luge og rense ….at give dem undervisning om brugen af og nytten af de forskellige slags havevækster..som han skrev i en ansøgning om støtte til sit haveprojekt. 

Siden forsvandt praktisk havebrug fra læreruddannelsen, men år senere kom skolehaver igen på skoleskemaet. 

Årbogsredaktørerne har også valgt at bringe 21 fotos taget af forfatter og højskolelærer Olaf Andersen formodentlig i tidsrummet 1900-1920. 

Lokalarkivet har 800 glaspladenegativer med fotos taget af Olaf Andersen. Sikken skat. 

Alt i alt består årbogen af 10 velsmagende, blandede bolsjer. 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv holder til i kælderen under biblioteket på Søndergade 3A i Glamsbjerg. 

Åbningstiden er onsdag klokken 14-16.30, hvor man kan komme i kontakt med arkivet på tlf. 2183 4764. Mailadressen er glamsbjergarkiv@assens.dk.

Del denne historie på: