Der er nu indført besøgsrestriktioner på socialområdet i Assens Kommune

Assens Kommune

23. april 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har torsdag den 22 april udstedt påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på en række tilbud på socialområdet i Assens Kommune.

Besøgsrestriktionerne er derfor nu trådt i kraft, og kommer efter at kommunens smittetal gradvist er steget igennem det sidste stykke tid og nu ligger over 100 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Beboerne på sociale tilbud i kommunen har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg i den kommende tid.

På tilbud, der bliver omfattet af disse besøgsrestriktioner, betyder det:

  1. at besøg i beboerens værelse eller lejlighed, kan ske, hvis:
  2. a) besøget sker i en kritisk situation, (det omfatter også forældres besøg hos deres børn)
  3. b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen,

2)  at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og

3)  at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer

Hvis en pårørende skal besøge en beboer, så anbefaler vi, at man tager kontakt til bostedet, så vi kan koordinere besøgene på bedste vis.

Besøgsrestriktionerne er gælder lige nu 4 uger frem. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende påbuddet og ophæver det, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Her indføres besøgsrestriktionerne: 

Nyholmgaarden; Nyholmvej 12, 5690 Tommerup
Center for Senhjerneskade; Duedalen 80, 5492 Vissenbjerg
Pilebakken; Pilehaven 84, 5610 Assens
Stærevænget; Stærevænget 17, 5610 Assens
Poul Mose Parken; Poul Mose Parken 22 – 32, 5620 Glamsbjerg
Østerbo; Østergade 31 K, 5560 Aarup
Skovvangen; Vestervangen 121, 5690 Tommerup
Opgangsfællesskabet Korsvang; Korsvang 80, 5610 Assens
Lindebjerg; Lindebjerg Allé 1 – 22
Fonden Hjørnegården; Flødekærvej 1, 5610 Assens
Den selvejende institution Bernardshus; Nedermarken 8, 5560 Aarup
Antons hus; Sønderløkke 3, 5492 Vissenbjerg

Del denne historie på: