DEBATTEN/POLITIK

Assens Kommune

Hvorfor svine i naturen, når vi har genbrugspladser overalt?

Så er man ude at gå en tur, og pludselig ser man noget i skoven, som man bliver gal over.

En kummefryser og en vaskemaskine er sat af på en skovvej. Det undrer mig, at der er så store svin, når der er genbrugspladser overalt, så kunne man da have holdt svineriet derhjemme på sin matrikel.

Havde ellers tænkt mig at samle det op og køre det på genbrug; men kummefryseren var fuld af fordærvet mad, så det skulle jeg ikke have noget af, nu står det så stadig der til skændsel i naturen.

Kurt S. Madsen, Kohavebakken 20, Ørsbjerg ved Aarup

Julie Skovsby dropper Folketinget

Julie Skovsby har meddelt kredsbestyrelsen for Socialdemokratiet i Assens, at hun ikke vil være at finde på stemmesedlen ved næste valg, skriver kredsformand Poul Hvid-Jensen i en pressemeddelelse, som videre fortæller, at Julie Skovsby har den holdning, at det at være politiker på Christiansborg ikke skal være en livslang beskæftigelse, men at der skal være rotation blandt de valgte. Til efteråret har hun siddet i Folketinget i 15 år. Julie Skovsby vil fortsat repræsentere Assens Kredsen i Folketinget indtil næste valg. 

Hvad Julie Skovsby efter næste valg vil beskæftige sig med, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

– I kredsbestyrelsen tager vi Julie Skovsbys udmelding til efterretning og takker hende for en store indsats, og for at hun gennem flere valg har kunnet sikre Assens Kredsen – der er den mindste på Fyn – repræsentation på tinge. I Assens Kredsen vil arbejdet med at finde den rigtige efterfølger for Julie nu gå i gang, skriver Poul Hvid-Jensen.

Hvis vi skal rumme 100.000 ukrainske flygtninge, skal den offentlige sektor være fleksibel. Det er den ikke

Dagen efter, eller allerhøjest to dage efter, at Rusland havde invaderet Ukraine, ringede jeg til Assens Kommune for at fortælle, at jeg ville stille hele min overetage – ca. 65 kvadratmeter – til brug for ukrainske flygtninge og fik at vide, at jeg var registreret. Siden har jeg ikke hørt fra kommunen. Efter få dages krig begyndte myndighederne at tale om, at der måske ville komme 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark. 

Hvis det sker, må vore offentlige institutioner udvise stor fleksibilitet, for den offentlige sektor kan ikke løse opgaven uden at have befolkningen med sig. 

Jeg har på egen krop oplevet, at den offentlige sektor slet ikke er fleksibel. 

Jeg er blevet indstillet til at blive opereret for grå stær på Odense Universitetshospital, OUH og spurgte så, om jeg kunne få en transport fra mit hjem på Skovhusevej i Orte til OUH. Det kunne jeg ikke, fordi jeg ikke var registreret til at få offentlig transport til speciallæge, som man skal søge om, og det havde jeg ikke fået gjort. 

Jeg får så at vide, at jeg kan få flextaxa til nærmeste busholdeplads, hvor jeg så kan komme ind til Odense. Der skal jeg så bestille en flextaxa, som skal køre mig til OUH. Nu er det sådan, at når man bruger flextaxa,  skal man være klar to timer før, man skal med. Det vil betyde, at det vil kunne tage op til 5 timer for mig at komme ind til Odense.  Hvis jeg i det hele taget kan, for jeg skal være på OUH klokken 11, for går der busser så tidligt?

Jeg synes det er totalt umuligt for almindelige mennesker at gebærde sig i et så ufleksibelt system. 

Og jeg tvivler på, at vi kan magte opgaven med at modtage 100.000 flygtninge fra Ukraine. 

Når man tager folk indenfor i sit hus, får man også ansvaret for dem. Det påtager jeg mig gerne, men jeg vil også dele det med andre.

Erik Hultquist, Skovhusevej 11, Orte

Fortsat fra sidste nummer af Folkebladet

Regering og folketing forhandler netop nu, en sundhedsreform, begge sider af salen har deres bud, umiddelbart ligner mange af dem hinanden, men sandsynligheden er at reformen vil indeholde såkaldte sundhedshuse, minisygehuse i kommunerne, der er bemandet med sundhedspersonale indenfor mange faggrupper lige fra diagnostisering til genoptræning. 

Har kommunalbestyrelsen gjort sig nogle tanker om hvordan de vil kunne løfte en sådan fremtidig opgave, tiltrækning, ansættelse og fastholdelse af personale, deriblandt sandsynligvis læger, som afløser eller supplement, for det vi nu kalder familielægen ? Hvor skal det ligge, i Assens by så det både bliver dyrt og besværligt at komme frem, ikke mindst for de grupper der ikke har adgang til egen bil, og ikke mindre, fraværet af kollektiv trafik. 

Se som borger ’blot’ på den situation der nu inden længe indfinder sig, når kontrolinstansen jobcentret, for de mest sårbare flytter fra ca. midten af kommunen, Glamsbjerg, til Assenskonsernen, Rådhuset. 

 Selvoplevelser/erfaring : Du kan virkelig hjælpe de ansattes arbejdsvilkår og være med til at hindre arbejdsskader, køb nyt eller i genbrug meget lette møbler, møb’ler enkelt, som afløsning for de tunge møbler det, det fra flyttede hjem indeholdt. Det letter adgangen for at kunne gøre ordentligt rent, eller komme rundt med en rullestol, og render personalet eks. et knæ ind i det, flytter møblet sig let, uden følgeskade. 

Ser vi et øjeblik bort fra at det er et hjem for din nærmeste, er det også en arbejdsplads der skal fungere 24 timer i døgnet, der arbejdes i team, den enkelte medarbejder skal ikke holdes ansvarlig for at der eks. mangler resourcer, og er der klagepunkter så gå til lederen, snak om det, alvorlige kritikpunkter, få det noteret i den ældres bog, så tilsynet kan se dem. 

I de år min mor og veninde var på plejehjem, henholdsvis fire og tre år, i en anden, med skiftende flertal, kommune var der faktisk ikke nævnedeværdige problemer, der blev holdt rent og pænt, let støv er der jo altid under en seng, bluser og nederdele var aldrig med daggamle pletter. Køb de ’pakker’ vask toiletartikler osv. der skal til, via kommunen, ser måske dyrt ud, men afspejler de faktiske udgifter, sparer dig for en masse renderi, og sikrer at der altid er det personalet skal bruge i deres arbejde.

Føljetonen er bragt over de sidste tre uger i Folkebladet, og kan også læses på Folkebladets netudgave. 

 Mvh. Niels Aadal Larsen Buchwaldsvej, 15, 5690 Tommerup St. 

Del denne historie på: