DEBATTEN I FOLKEBLADET

Assens Kommune

Mere fokus på de unges trivsel

Venstre har i fællesskab med byrådet i Assens Kommune besluttet, at der skal sættes yderligere fokus på de unge menneskers trivsel i 2024. 

Unge mennesker, der trives, har også høj livskvalitet og får som regel også et godt arbejdsliv. Det på trods af de udfordringer, de hver især har med i bagagen. Målet er, at flere får chancen for et arbejdsliv, der for den enkelte giver mening, positive udfordringer, sociale relationer og høj arbejdsglæde. 

 Assens Kommune har på den baggrund søgt og fået tildelt en pulje på 3,5 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet. Puljen har til formål at få flere unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i job eller uddannelse. Puljen understøtter forløb med Individuelle Planlagte Jobs, den såkaldte IPS-metode. IPS-metoden er en velafprøvet metode, der har hjulpet mange til et godt arbejdsliv, både i Danmark og i vores nabolande. 

Allerede i januar 2024, påbegynder Assens Kommune et IPS-implementeringsprojekt.

Puljemidlerne er tiltænkt indsatser over for unge under 30 år. Unge der gerne vil ud af kontanthjælpssystemet og unge, som har psykiske udfordringer.  IPS-implementeringsprojektet er tildelt økonomiske midler fra 2024 til 2026. 

Kommunens virksomheder vil blive kontaktet omkring muligheden for samarbejde, en såkaldt “Virksomhedsstafet”. 

Vi i Assens Kommune ser frem til et tæt og forpligtende samarbejde med kommunens virksomheder. Der skal jo helst være en gevinst for alle parter i projektet, så vi i Assens Kommune kan etablere det størst mulige antal IPS-arbejdspladser frem mod 2026. 

Ole Maagaard Pedersen, Mosevej 2, Aarup. Byrådsmedlem i Assens for Venstre

Assens på sport

I en kold tid varmer det at få lov til at arbejde med et projekt, som gør det lettere for børn og unge at få del i det gode fællesskab.

Formålet med projektet er at sikre lige adgang til foreningslivet for socialt udsatte børn og unge i alderen 6-24 år i Assens Kommune, herunder særligt børn og unge med adfærdsmæssige eller kognitive udfordringer.

Projektet ”Assens på sport” er startet som et projektsamarbejde mellem Assens Kommune, ADHD-foreningen og DGI-Fyn. Projektet har været støttet med kr. 2,4 mio. fra Socialstyrelsens pulje ”Flere med i lokale fællesskaber”. Aftalen som udløb i 2023 har medfødt så gode resultater, at vi har valgt at fortsætte projektet i 2024, med god støtte fra DGI-Fyn.

Effekten er, at deltagerne bl.a. har fået det væsentligt bedre i dagligdagen, deltager mere i sociale sammenhænge, bliver gladere for skolen og meget andet.

Indtil nu har i alt 163 børn og unge deltaget, hvoraf 131 er indmeldt i fritidsforeninger, 53 i 2022 og 78 børn og unge i 2023. Der er derfor god grund til at takke de mange foreninger og deres frivillige. De er, sammen med nogle dedikerede kommunale ansatte, den egentlige årsag til det flotte resultat, til stor gavn for udsatte børn og unge, som der desværre er alt for mange af i Assens Kommune.

Elmer Philipsen, Pilevænget 7, Glamsbjerg og Lasse Tajmer, Hejrevænget 19, Assens. 

Byrådsmedlemmer i Assens for Socialdemokratiet

Del denne historie på: