Byrådsflertal har sænket ambitionerne om Multitek og havneplads i Assens

Assens Kommune

19. april 2021

Jeg vil gerne slå fast, at jeg finder ideen med Multiteket og etableringen af en ny havneplads rigtig god. Jeg var med i bedømmelseskomiteen, og kender den vedtagne Vision og projektbeskrivelse rigtig godt! Ligeledes de mange projektforslag. Det handlede om Åbningstrækket for transformationen af hele Assens Havn, der skulle signalere forandring, have Wauw-effekt!! 

Det valgte projekt var lidt dyrere end det afsatte beløb på 20mill. Det kunne vi finansiere uden det gik ud over hverken drift eller anlæg, nemlig af NGF-midler. En udviklingspulje, vedtaget i budget 2019, efter salget af Nature Energy!

Det ville et flertal på 28 byrådsmedlemmer tilbage i oktober `20 desværre ikke, hvorfor vi nu ser store ændringer i projektet. For mig er det trist at se på, at det flotte, det ekstraordinære nu pilles ud. Eks.

1) Bibliotekets lokaler tilpasses nu. Oprindelig stod der komplet nyetablerede lokaler med rå look.

2) Møbler i Atriumgård forsvinder, aktivitetstårn mindskes, reolen mindskes. Oprindelig var sammenhæng mellem atriumgård, multiteket og pladsen det bærende element, og ikke mindst via  store møbler de nævnte steder.

3) Havnepladsen mindskes

4) Den særlige belægning, der understøtter den nævnte sammenhæng, ændres.

5) Balkonen ud mod pladsen udelades?

Jeg kunne ønske, at ambitionsniveauet fra opstarten var blevet fastholdt. Det skete ikke, og jeg har derfor ikke ønsket at tage ansvar for disse forringelser og har undladt at stemme.  

Poul Poulsen, 

Radikalt Byrådsmedlem Assens

Del denne historie på: