Byråd siger nej til fredning af Brende Ådal

Assens Kommune

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Hellere frivillige aftaler end utilfredse lodsejere ved gennemtvunget fredning. Det var holdningen i Assens Byråd, da det skulle tage stilling til et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening om fredning af den naturskønne dal.

– Pengene kan bruges bedre end på noget, der i forvejen er fantastisk. Det fastslog Ib Walter Jensen (V), da byrådet på sit junimøde skulle tage stilling til en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om kommunal deltagelse i en fredning af Brende Ådal.

Og det var 27 af byrådskollegerne enige i.

Brende Ådal spreder sig over 232 hektar, hvoraf det meste er privatejet, Naturstyrelsen ejer en tiendedel, 23 hektar, oplyste Ib Walter Jensen.

Han påpegede, at meget af ådalen i forvejen er paragraf 3 beskyttet, og det vil sige, at den nuværende tilstand ikke må ændres.

– Stejle skrænter ned til åen gør, at arealet ikke kan bruges til andet end i dag – en fantastisk naturperle, sagde han og tilføjede, at hvis DN alligevel ville ændre noget, kunne den jo bare tage en snak med lodsejerne, ligesom Assens Kommune har haft stort held med i forbindelse med udtagning af lavbundsjord.

Ved at være med til at rejse fredningssagen ville der være mulighed for at indarbejde kommunens ønsker, som for eksempel kunne være at bygge stiforløb sammen, en ulempe kunne på den anden side være, at fremtidigt samarbejde med lodsejerne, som kommunen lægger stor vægt på, riskerer at blive mere trægt, hvis man gik med i en fredning, lød det blandt andet i sagsfremstillingen.

Uanset om den er medrejser eller ej vil kommunen desuden have ret til at gennemføre naturpleje i området, når der er udarbejdet en plejeplan.

Økonomisk er der heller ikke noget at spare ved at holde sig uden for fredningen. Kommunen skal nemlig i alle tilfælde dække 25 procent af erstatningerne til lodsejerne uanset om den er medrejser eller ej. Og det var et af Kaj Alstrups (EL) argumenter for, at gå med i fredningen. Det synspunkt kom han dog til at stå alene med. 28 af byrådets 29 medlemmer sagde som nævnt nej til, at kommunen skulle være medrejser på en fredningssag.

Del denne historie på: