Assens Kommune får en halv million kroner til at undersøge klimaprojekter i det åbne land

Assens Kommune

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Sammen med Odense Kommune skal Assens være med til at vise vejen for fysisk planlægning med klimaprofil

Hvordan finder man plads til både skov, vådområder, solcelleparker, landbrug og udvikling af byerne, så man på en gang tager hensyn og medvirker til den grønne omstilling gennem co2-reduktion.

Det skal Assens Kommune i et samarbejde med Odense Kommune prøve at finde svar på frem mod udgangen af 2024.

Projektet er udpeget som et blandt 11 projekter i hele landet, der er udtaget blandt 23 ansøgninger til at deltage i Plan22+, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania står bag.

Projektet er ikke særlig konkret endnu, siger planlægger Anders Dam, Assens Kommune. Det er et område i den nordlige del af kommunen, strækkende sig fra en linje mellem Aarup og Glamsbjerg mod Odense Kommune, der skal undersøges nærmere, fordi det er et område, hvor også mange landskabsinteresser kommer i spil.

– Begrænsninger kommer nemt i konflikt med den grønne omstilling, så vi skal kigge på, hvad vi vil beskytte, og om der er steder, hvor vi for eksempel godt kan sætte solceller op uden at skæmme landskabet, forklarer Anders Dam.

– Et område mellem Vissenbjerg, Frøbjerg og Brændholt Bjerg er vi alle enige om ikke at røre ved, men det område, vi ser på er meget større, og det er ikke kun solceller vi taler om. Vådområder og skovrejsning kan også være en del af det og er noget, hvor vi allerede har bidraget meget til at nedbringe CO2-udledningen, vi skal se det som en helhed og se på, hvordan det spiller bedst sammen. Plan22+’s sigte er, hvordan man kan bruge kommuneplanen til at sikre, at det bliver lettere, det handler ikke om at udpege specifikke områder, men om at se på områder, hvor vi er negative og se, om noget kunne bruges.

– Projektet fra Assens og Odense Kommuner er interessant, fordi kommunerne tager fat på at nytænke, hvordan vi skal anvende arealerne i det åbne land. Det er helt nødvendigt for at nå målene i klimaplanerne siger Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef i Plan22+ i en pressemeddelelse.

‘Formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune Jens Jakobsen (V) ser det som et skulderklap, at Assens Kommune er pilotkommune.

– Det bekræfter os i, at vi i Assens Kommune er gode til at lave en helhedsorienteret planlægning. Som kommune skal vi arbejde for at finde flere arealer til produktion af vedvarende energi, udtagning af lavbundsarealer og skovrejsning. Ydermere skal vi også tage hensyn til blandt andet naturgenopretning, grundvandsbeskyttelse og friluftslivet. Det skal jo tænkes sammen, og det er vi gode til i Assens, siger han blandt andet.

Udover de 500.000 kroner fra Plan22+ skal Odense og Assens Kommuner lægge lige så meget til iberegnet arbejdskraft. Assens bidrager ifølge Andes Dam med lidt mere, fordi størstedelen af det pågældende område ligger i Assens Kommune. 

Også Københavns Universitet er samarbejdspartner, ligesom der undervejs også bliver en proces med borgerinddragelse.

FAKTA OG BAGGRUND:

Plan 22+ skal frem mod 2027 udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning.

De medvirkende kommuner kan blive frontløbere i indsatsen og medvirke til, at vi samlet bliver klogere på, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at nå klimamålene samtidig med, at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byder og landområder.

Del denne historie på: