Assens Kommune er vinder af KL’s Klimapris 2024

Assens Kommune

Assens Kommune har fundet en god opskrift på, hvodan man får omdannet landbrugsjord til naturområder, det handler blandt andet om tidlig inddragelse af lodsejere og lokalsamfund. Fredag blev kommunen hædret for sin indsats.

Tidlig inddragelse af først og fremmest lodsejerne og siden lokalbefolkningen er nøgleordet, hvis man, som det er tilfældet i Assens Kommune, skal lykkes med at omdanne landbrugsjord til vådområder for at reducere kvælstofudledning og CO2, beskytte grundvandet og fremme biodiversiteten.

Netop den model, som man i Assens Kommune har fundet frem til, fik kommunen i fredags Kommunernes Landsforenings Klimapris for.

– Vi er samtidig optaget af, at det skal være frivilligt for lodsejerne at deltage. Dét kombineret med den tidlige inddragelse gør, at vi oplever at få en bred tilslutning til projekterne, hvilket også højner muligheden for at realisere projekterne og opnå en større miljø- og klimaeffekt. Grøn omstilling er mere end reduktionsmål. Med Assensmodellen bliver grøn omstilling til positiv lokal udvikling. Det er noget helt andet end dyrkningsrestriktioner som indgang til grøn omstilling, siger Jannik Seslef, der er projektleder i Natur og Miljø i Assens Kommune, i en pressemeddelelse efter prisoverrækkelsen.

I praksis bliver lodsejerne inviteret til et opstartsmøde med kommunen, en rådgiver og en udtagningskonsulent. Mødet holdes som en miniworkshop, hvor lodsejerne opfordres til at deltage og dele deres viden om undersøgelsesområdet. Det kan være interesser i forhold til afvanding, dræn, jagt, natur- og kulturhistorie eller andet relevant. Efterfølgende diskuteres de virkemidler, der kan komme i anvendelse i det konkrete område, og lodsejerne kan også komme med ønsker eller krav til projektet.

Efter et lille halvt årstid, er der midvejsmøde, hvor deltagerne præsenteres for et udkast til et anlægsprojekt, hvor forskellige input er forsøgt tænkt ind. Herefter bliver lodsejerne bedt om at tage stilling til projektet og ønske til kompensationsform, hvorefter udviklingen og udførelsen af projektet fortsætter, hele tiden i tæt dialog med de involverede.

– Vi oplever, at vi på den måde får en bred tilslutning til projekterne, hvilket også højner muligheden for at realisere store og komplekse projekter, siger Jannik Seslef.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) modtog klimaprisen på kommunens vegne og siger i den forbindelse:

– Vi er meget stolte og beærede over den anerkendelse, som prisen indebærer. Når der er kamp om pladsen i det åbne land, og der er så vigtige dagsordener, som kalder på handling, er vi som klimakommune meget optaget af at lykkes med projekter, som gør en forskel på flere fronter på én gang. Og der er jeg meget stolt af, at vi har medarbejdere, som har udviklet projektmetoder, som ger opbakningen til samt effekten af projekterne

KL’s Klimapris

– Prismodtageren er en kommune, der har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaet, som også har potentiale til at blive spredt til andre steder.

– Prisen blev uddelt på KL’s Klima- og Miljø Topmøde 12. april.

– Temaet for dette års topmøde var “Natur og klima i samspil”.

– Prisvinderen udvælges af et eksternt dommerpanel

Del denne historie på: