Assens Kommune dropper brug af sprøjtemidler

Assens Kommune

1. februar 2022

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det er slut med at bekæmpe ukrudt med sprøjtemidler på kommunale arealer i Assens Kommune. Fremover vil ukrudtsmidlet hovedsalig være damp.

Siden regeringen i 2017 vedtog en ny pesticidstrategi, der blandt andet gik på at nedsætte forbruget af pesticider på offentlige arealer, har Assens Kommune løbende reduceret sin brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse, og Miljø-, Teknik- og Planudvalget vedtog at stoppe helt med brugen 1. januar 2022.

Det skete ud fra et politisk ønske, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V) i en pressemeddelelse.

– Derfor har vi valgt at finde alternative måder at bekæmpe ukrudtet på. Det hænger godt sammen med vores ønske om fokus på biodiversitet og at tænke de aspekter ind i forhold til den måde, via arbejder med kommunale arealer på både i store og små handlinger, siger han.

Damp i stedt for sprøjtning

Fremover vil der blive benyttet damp i kampen mod ukrudt på fortove og brostensbelagte arealer. Kantsten vil blive renset med ukrudtsbørste, og bjørneklo skal rodstikkes. Bede og andre beplantede arealer vil blive luget, som det hidtil har været praksis.

– Vi har valgt at bruge damp i stedet for ukrudtsbrændere for at mindske risikoen for ildspåsættelse, fortæller Freddy Nielsen, driftsleder på Entrepreørgården. Han uddyber, at overgangen fra pesticider til damp blot er en del af en større udvikling på hele vej- og parkområdet af miljørigtig drift og udstyr.

Del denne historie på: