Anmeldelse af Trap Danmark

Assens Kommune

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

En sand nydelse at blive klogere på Fyn

Første gang jeg – sådan for alvor – stiftede bekendtskab med Trap Danmark var i 1977 i faget ”Håndbogskundskab” på historiestudiet ved Aarhus Universitet. Det var et værk, hvor der kunne hentes meget nyttig information om ikke mindst danske byer, ja selv flækker, som stavningen gennem tiden, betydning, antal indbyggere osv. 

Mine forældre havde også et enkeltbind om deres fødeegn, Østjylland. 

Trap Danmark var et sprænglærd værk, spækket med information, som man blev klogere af at læse. 

Lystlæsning? 

Lystlæsning var der dog ikke tale om, for det var – som jeg husker det – ord og kun ord side op og side ned. 

Når min kone og jeg tilbage i 1980’erne skulle på ferie i Danmark, var det dog ikke Trap Danmark, men derimod Gyldendals Egnsbeskrivelser, vi tyede til for at få saglig information om destinationerne – som alternativ til turistforeningernes klichefyldte lovprisninger. 

Selv om min udgave af Gyldendals Egnsbeskrivelser allerede på det tidspunkt var delvis forældet – den var nemlig fra før kommunalreformen i 1970, var det til at leve med. Jeg vidste godt, at der ikke længere var noget, der hed f.eks. Præstø Amt. Til gengæld fik jeg ganske relevant information om lokaliteternes historie, geologi, flora og fauna, dialekt, herregårde, kirker med meget mere og oven i købet fremstillet på en mere læsevenlig facon – f.eks. med brug stikord, fotos o.l. 

Indrømmet, de sidste mange år har jeg stort set ikke brugt hverken Gyldendals Egnsbeskrivelser eller Trap Danmark som opslagsværk. Jeg har fundet min information på internettet. 

Som da jeg forleden søgte information om københavnerbydelen Østerbros historie, var det også på nettet, jeg søgte.  Som forventet dukkede flere hjemmesider op, og alle med saglig information. 

Østerbros historie

Prisen gik dog til Østerbros Historie på trap.lex.dk: Saglig og velskreven information med gode og relevante illustrationer, samt henvisninger til andre bydeles historie, Københavns historie eller mere om Østerbro, nemlig Østerbros Arkitektur. Her er der så henvisninger til bl.a. Brumleby, hvor man der kan læse mere om Lægeforeningens Boliger. Så det greb om sig med læsningen om Østerbro. 

Dette blot for at fortælle, at det var med store og positive forventninger, at jeg rekvirerede anmeldereksemplar af Trap Danmarks bind om Odense og det om Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg Kommuner.

Coffee Table 

Forventningerne er så rigeligt blevet opfyldt.   Det er to meget flotte bøger – lige til The Coffee Table – med saglig og som hovedregel let læselig tekst, et væld af fotos, tegninger, tabeller og kort. Dertil rastede bokse med speciel information om f.eks. Odense Zoo, Helnæs m.v.

Værket om de fem kommuner har også afsnit om fynske dialekt og herregårdshistorie. 

Flotte fotos

Fotoerne fortjener et par bemærkninger.

Variationen er stor: Nærbilleder af insekter, oldtidsfund, oversigtsfotos i få og mange spalter. Enkelte over et opslag, i nogle tilfælde luftfotos, portrætfos samt nogle få decideret historiske fotos i sort/hvid. 

Hvis jeg frit kunne vælge foto til denne anmeldelse (hvad jeg ikke kan), ville det blive gengivelsen af Pietro Krohns porselænsmaleri, som viser Sankt Knuds Marked på Albani Torv, hvor man ser et leben af børn, voksne, hunde og heste. Det er til at klukke af, det billede – og til at gå på opdagelse i. 

Af samme kaliber er gengivelsen af C.A.v.Benzons maleri: Knud den helliges død i Sankt Albani Kirke, hvor kongen bliver fremstillet som den gudfrygtige med hænderne foldet i bøn og med bønnebogen ved sin side i en situation, hvor hans mordere er trængt ind i kirken, lige før de hugger ham ihjel. 

Det er helt enkelt nationalromantisk patos i klasse 1, i stil med Otto Baches billede af ”De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping Skt. Cæcilienat 1286” eller Carl Gustaf Hellqvists maleri ”Valdemar Atterdag brandskattar Visby”. 

De to fotos – og det gælder hele vejen igennem de to bind – står knivskarpt og med de rigtige farver.  Så stor selvstændig ros for kvaliteten hos de mange fotos. 

Til sidst en randbemærkning om de ca. 180 fotos i Odensebogen. Skønt langt de fleste af dem er af nyere dato, har jeg kun fundet et enkelt, hvor Odense-borgmester Peter Rahbek Juel er på. Det kan han umuligt være tilfreds med.

Struktur og gentagelser

Opbygning. De enkelte kommunefortællinger er bygget op af afsnittene: Kultur og Landskab, Historie, Byerne, Kultur samt Samfund og Erhverv. 

De enkelte af afsnit består af adskillige underafsnit, og nogle af underafsnittene har også egne underafsnit. 

Da afsnit og underafsnit skal kunne læses som selvstændige enheder, er der temmelig mange gentagelser. Men det er aldeles i orden, netop fordi det ikke er et værk, som et tænkt til at læses fra a til z, men et opslagsværk. 

Selv om min viden om Fyn på ingen måder er stor og omfattende, er min tillid til informationsniveauet i de to bind dog høj. 

Efter at have læst afsnittet om Assens Kommune igennem med tættekam har jeg således kun fundet nogle få korrekturfejl: På side 121 er Bryggeriet Vestfyen blevet til ”Vestfyens Bryggeri”, mens bryggeriet på side 117 og 119 blot kaldes for Bryggeriet Vestfyn (uden ”e”).

Fejlene er så absolut i småtingsafdelingen og rykker ikke ved, at de to bind fortjener ug med kryds og slange. 

Så fremover er det Trap Danmark jeg vil ty til, når jeg vil vide noget seriøst om en by eller en egn. Om jeg ligefrem vil købe hele værket, sådan som jeg i sin tid erhvervede alle 12 bind i Gyldendals Egnsbeskrivelser, er jeg ikke sikker på. Der er immervæk tale om 34 bind. 

Alternativt kunne jeg måske finde på at købe enkeltbind, f.eks. om udvalgte kommuner. 

Det, jeg helt sikkert vil, er at læse Trap Danmark på nettet, sådan som jeg forleden gjorde om Østerbro. 

Alle bøgerne vil nemlig blive at finde på Trap Danmarks web-leksikon. 

Det vil få mange læsere, og ihh, hvor er det fortjent. 

Trap Danmarks 6. udgave

Trap Danmark er en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. Det er 6. gang, Trap Danmark udkommer i perioden fra 1856 til i dag. Se www.trap.dk

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på – se www.trap.dk/abonnement. Derudover udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune.

Kommune for kommune beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark vil også lancere digitale tjenester. Det drejer sig bl.a. om en webbaseret tjeneste http://trap.lex.dk, der giver adgang til information om steder, rettet mod både PC, tablet og mobil, med søgbare og pålidelige informationer om Danmark. Indholdet om Odense Kommune vil blive tilgængeliggjort senere i 2021.Hi

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

HISTORIEN OM TRAP DANMARK

Den første udgave af Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, siden bedre kendt som Trap Danmark, var forfattet af kabinetssekretær Jens Peter Trap (1810-1885) og udkom i perio-den 1856 til 1860 i kommission hos boghandler G.E.C. Gad. 

Jens Peter Trap blev født i Randers d. 19. september 1810 som ældste søn af købmand Niels Trap og hustru Karen Margrethe. Han blev student fra Randers i 1828 og tog juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1833, hvorefter han blev ansat som kancellist i Kabinetssekretariatet.

Han bestred skiftende stillinger med stor flid og blev efter 22 år udnævnt til kabinetssekretær, en stil-ling, han beholdt, til han søgte sin afsked 27 år senere i februar 1884.

Allerede i 1840’erne ledsagede han Christian 8. og dronning Caroline Amalie på deres rejser rundt i landet, hvilket lagde grunden til J.P. Traps topografiske forfatterskab. Rejserne intensiveredes under Frederik 7., som han også ledsagede under dennes arkæologiske ekspeditioner.

Hovedværket var Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, der i systematisk form beskrev Danmarks geografi og administrative opdeling efter overgangen fra enevælde til demokrati, og efter de store landboreformer havde ændret landets udseende og struktur. Jens Peter Trap døde d. 21. januar 1885 og ligger begravet på Holmens Kirkegård i København. /hef

Kilde: 

https://trap.dk/historien/

Del denne historie på: