Året der gik – efter første, andet og tredje stik…

Assens Kommune

1. januar 2022

Nytårshilsen fra 

borgmester 

Søren Steen Andersen (V) 

Med et år, der går på hæld og en smuk, solrig decemberhimmel udenfor vinduet, er det blevet tid til at skrive årets nytårshilsen.

 Frihed er det bedste guld, som man siger. Men friheden fra coronaens lænker blev desværre ikke dette års tema. Ikke ret længe, i hvert fald. Efter en lang vinter med hjemmearbejde og forskellige restriktioner åbnede foråret og sommeren sig dog heldigvis for en masse opsparet energi. Pludselig kunne man møde på arbejde, man kunne gå på restaurant og en masse andre ting. Men med vinterens komme er situationen nu igen desværre den samme med restriktioner, hjemmeundervisning og andre tiltag, der indskrænker hverdagens friheder. Det er stadig vigtigt at passe på.

 Smittekurven knækkede hurtigt

Her i kommunen havde vi gennem 2021 heldigvis meget længe ligget med et lavt smittetryk. Men pludselig måtte et helt sogn lukke ned – og alle fik travlt med at få indkredset og elimineret smitten. Det havde vi faktisk god succes med. Smitttekurven i Assens Sogn knækkede derefter så hurtigt, som den praktisk kunne. Takket være gode medarbejdere og frivillige og lokale borgere, der tog opgaven på sig. Tak for det.

Under samme tag med tre skolebørn

Igennem året har kampen stået på at få skaffet så meget testkapacitet til kommunen som overhovedet muligt. Gerne et testcenter i hver by – og gerne med så mange åbne timer som muligt. Efter sommer tiltog smitten igen, og nu i disse uger kæmper vi i et kapløb med tiden om at få så mange vaccineret for nu tredje gang. Skoleeleverne er nu igen tilbage i et hjemmeundervisningsregime. På egne vegne kan jeg sige, at vi her i husstanden har haft to hjemmearbejdspladser og tre folkeskolebørn under samme tag i et godt stykke tid gennem det forgangne år. Det har faktisk fungeret, omend det jo ikke er et ønskescenarie. En stor tak skal lyde til de lærere, pædagoger og ledere, der har mestret at organisere sådan et undervisnings-setup. 

Dette er jo blot et lille udpluk af mange borgeres ændrede hverdag, og der skal naturligvis også en tak til alle andre medarbejdergrupper, der har håndteret en ny hverdag for sig selv og for borgerne med alle de besværligheder og omlægninger, som dette måtte give.

 Ordrebøgerne blev tykkere

Alt imens er der jo en verden, der skal fungere. Og det må man sige, at der har været i årets løb. Vores lokale virksomheder arbejder på livet løs – og de ordrebøger, som vi i 2020 alle frygtede ville blive tyndere, blev i stedet meget tykkere. Arbejdsløsheden er i skrivende stund nede på rekordlave 2,3 %(!), mens vi i Assens Kommune samtidig har en af landets største fald i antal langtidsledige – og en af de højeste andele borgere af ikke-vestlig herkomst i arbejde.

Grønnemose ændrer sig

Der bygges boliger og erhverv over det meste af kommunen. Der bygges mange boliger i alle byerne. Parcelhusudstykninger pibler frem – både kommunale og private. Hundredvis af boliger er konkret på vej på Højfyn i øjeblikket, ligesom vi i Grønnemose oplever en stor forandring; store arealudlæg til erhverv tager form, ligesom vi siger goddag til et nyt serviceområde med ladestation, tankstation, vaskehaller og restaurant. En ny virksomhed med 250 arbejdspladser kommer snart. I Assens tager transformationen af havnen nu form – og efter vejomlægningen kommer Kulturkajen og Willemoes Plads nu til at tage form.

 Flag og citronmåner

Også en politistation åbnede den 11. august. Endog med besøg af justitsministeren, fordi det var den første af de 20 nye stationer i landet, der åbnede. Og hvorfor så lige Assens som den første i landet? Ja, det er der et meget logisk svar på – som er lig med vores hovedargument for at der skulle placeres en station her – nemlig, at der var en fuldt funktionsdygtig en af slagsen her i forvejen. Den var blot lukket ned i 2016 – og Fyns Politi betalte stadig husleje til os for at have den. En festlig dag med flagallé og citronmåner og masser af fremmødte gæster fra hele egnen prægede dagen. Til Politiet skal lyde et velkommen tilbage!

 100 nye borgere på en måned

Rent økonomisk har vi også haft et godt år – igen. Efter et par trange år i 2018 og 2019, blev 2020 og 2021 anderledes gode. Efter nogle drøje genopretningsforløb og en efterfølgende udligningsreform, blev der plads til at forbedre velfærden foruden at tage højde for demografien – at der løbende kommer flere brugere af velfærden. Og flere bliver vi; vi overhaler i disse måneder befolkningsprognoserne. Fødselstallene er gode, og tilflytningen tiltager. Bare i november blev vi knap 100 flere borgere netto. Det har nu givet os nogle opgaver at løse udi at skaffe flere institutionspladser for de alleryngste borgere.

Væk med minuttyranni

I efterårets budgetlægning, som samtlige partier i hele byrådet atter i år stod bag, lagde vi vægt på at bruge de flere midler til forebyggelse, rekruttering og klimatiltag. Elementer som kan identificeres flere steder i aftaleteksten for 2022-2025. Projekt Morgendagens hjemmepleje med bl.a. bedre rekrutteringsmuligheder, høringsrunder i hjemmeplejegrupperne, udflytning af visitatorer til hjemmeplejegrupperne, samt afskaffelse af “minuttyranniet” fra nytår er blandt elementerne. Også helt andre ting, såsom bedre muligheder for rekreative oplevelser i form af naturstier, bedre veje og cykelstier og satsning på klimainvesteringer og boligudstykninger, fylder.

 Nye skove og kloakrenovering

I forhold til klima, dyreliv, drikkevandsressourcer og biodiversitet er der i årets løb taget nogle store skridt. I kommuneplanarbejdet har vi udlagt 1600 ha til potentiel, fremtidig skovrejsning. Apropos skovrejsning, udtagning af lavbundsområder og etablering af vådområder, er vi en af de kommuner i landet, som er med helt fremme. Som DK-2020 kommune og C40 klimakommune er vi i færd med udlæg af og færdiggørelse af Lundagerskoven, Brylle Vandskov og Holmehaveprojektet – hvoraf sidstnævnte med sine op til 500 ha vil binde byerne Nårup, Tommerup og Verninge sammen med netop skove, vådområder, fritlagte vandløb og rekreative stier. Alt dette samtidig med at der i hele kommunen kloakrenoveres, etableres klimasøer, genåbnes vandløb og lukkes spildevandsoverløb – sidstnævnte, så der ved kraftige regnskyl ikke lukkes urenset spildevand direkte ud i vandløb og farvande, som man desværre ser mange andre steder i landet i disse år.

Ovenstående eksempler er blot uddrag af alle de projekter, vi har i gang her i kommunen for tiden. Aldrig har der nok været mere gang i så mange og forskellige aktiviteter over hele kommunen. Det er helt centralt at fremhæve, at alt dette ikke er noget, vi som kommune blot gør alene. Det er noget, vi gør i fællesskab og i partnerskab. Uden konstruktive og professionelle medarbejdere hele vejen rundt i organisationen, samt interesserede fonde, fremsynede lokale virksomheder, progressive forsyningsselskaber, aktive foreninger, interesserede borgere og et godt samarbejde med statslige styrelser og ministerier, gik det ikke. Så der skal lyde en stor tak herfra til alle Jer!

Ikke mindst skal en tak lyde til samtlige af mine byrådskolleger, der alle i årets løb har knoklet på for kommunens bedste. Et udsnit af dem må vi sige farvel til ved dette årsskifte, idet kommunalvalget er nyligt overstået. 11 byrådsmedlemmer stopper, og der skal lyde en særlig tak til dem for et konstruktivt samarbejde gennem mange år. Ligeså glæder jeg mig til samarbejdet med de 11 nyvalgte, samt de genvalgte byrådsmedlemmer, som alle er i arbejdstøjet nu og dermed klar fra årsskiftet.

 

Frihed efter stik 3

Vi må håbe, at friheden kommer tilbage til os i det kommende år efter det tredje stik. 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår vil jeg sige tak for året der gik. Tak til borgere, foreninger, kommunens medarbejdere, virksomheder, samarbejdspartnere og til mine byrådskolleger. 

Venlig Hilsen 

– og godt nytår!

Del denne historie på: