500 år på bagen!

Ugens klumme

18. maj 2021

Helge Desler

Okay, okay, jeg ved det godt. Det er først i år 2024, at Assens kan fejre sit 500 års købstadsjubilæum. Men jeg må da sige, at købstaden allerede nu har kunnet pakke en af de største gaver op, man har kunnet ønske sig. Nemlig planen om boliger og turisme på Assens Havn.

Det er i hvert fald rykket et skridt tættere på. Som led i byrådets strategiske satsning for at fremme tilflytningen til Assens Kommune og udvikle de større byer og lokalområder, har byrådet netop godkendt en aftale med foderstofvirksomheden DLG, som sikrer råderetten over et centralt areal i udviklingsplanerne for havneområdet i Assens.

DLG havde oprindeligt en lejeaftale, som var gældende frem til udgangen af 2030, men nu har Assens Kommune og DLG indgået aftale om at ophæve lejemålet allerede med udgangen af 2023. Det betyder, at kommunen overtager arealerne og bygningerne allerede den 31. december 2023.

Okay, jeg ved det godt. 

Assens er faktisk ældre end de 500 år. I hvert fald nævnes købstadens navn, den gang Asnæs, for første gang i kong Valdemar den Andens jordebog i 1231. Men man har holdt sig til et dokument fra 1524, hvor Frederik den Første stadfæster byens privilegier og friheder, som byen havde fra kong Hans og andre fremfarne konger i Danmark.

Det vigtigste for byen ved disse rettigheder var et handelsmonopol, der skulle sikre byens købmænd og byens økonomiske basis.

”Vi vil gerne skabe værdi og oplevelser for både nuværende og kommende borgere og turister”, fortæller borgmester Søren Steen Andersen, ”Og det gør vi ved at tænke havneområdet i en større helhed med både det kommende Multitek, ny havneplads, det kommende Kyst- og Lystfiskercenter samt hotel og nye boliger. Samtidig sikrer vi en bedre sammenhæng mellem havnen og hovedgaden i Assens by til gavn for de erhvervsdrivende”.

For at kunne ophæve lejekontrakten med DLG før tid, er kommunen forpligtet til at betale et kompensationsbeløb til DLG.

I alt har kommunen en nettoudgift svarende til 8,8 millioner kroner, som kommunen forventer at kunne indhente ved at sælge arealer til bolig- og hotelbyggeri.

Der arbejdes efter et udbud af arealerne efter sommerferien 2021.

Helge Desler

Del denne historie på: