240 tons affald efterladt langs de store veje i Syddanmark i 2020

Assens Kommune

4. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Alt for meget affald ender i vejkanterne rundt om i Danmark, og langs de store veje i Syddanmark bliver mængden af opsamlet affald målt i tons – mange tons. Med en simpel ’tak’ forsøger Vejdirektoratet at få bilisterne til at tænke over deres adfærd.

Vejdirektoratet er ansvarlige for at drive og vedligeholde de danske statsveje og rastepladser, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

En del af arbejdet er at sikre, at der ikke ligger for meget affald og flyder i grøftekanter og vejrabatter. En opgave som vejer tungt i Syddanmark. Ja, helt præcis vejer den 240 tons – for så omfattende er den mængde affald, der blev opsamlet uden for skraldespandene i 2020.

”Der bliver årligt samlet 240 tons affald langs de store veje i Syddanmark, og det kan vi gøre bedre. Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratets kampagne har været med til at gøre bilister bevidste om, at cigaretskod, madpapir og kaffekopper altså ikke forsvinder af sig selv, når det ryger ud af sideruden. Det er derimod Vejdirektoratets vejmænd, der sørger for, at vejkanten ikke er fyldt med skrald til skade for natur og dyr. Jeg håber, vi fremover vil opleve, at mere affald ender i skraldespanden og ikke i naturen,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ifølge holdformand Johnny B. Nielsen fra Arkil, som varetager affaldsopsamlingen i Syddanmark, er affaldet både til gene for trafikanterne og trafiksikkerheden.

  • Vi opsamler mange cigaretskod, øl- og sodavandsdåser. Madpapir og pisflasker fra chaufførerne finder vi også. Særligt ved udkørselsramper fra rastepladser på motorvejen, når folk har købt is og mad eller tæt på tankstationer og McDonald’s ryger der meget affald ud af bilvinduet. Storskrald, som enten bliver aflæsset på en rasteplads eller ved et uheld ryger af en trailer, kan få folk til at trække ud, når det ligger på vejen. Det kan jo betyde, at der kan opstå usikre og farlige situationer, siger Johnny B. Nielsen.

Det henkastede affald er desuden til stor belastning for miljø, dyr- og planteliv. For eksempel er cigaretskod den type affald, der smides allermest af, og ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

Tak for ingenting … i vejkanten

Det er dog ikke kun i Syddanmark, at bilisterne har for vane at rulle bilvinduet ned og dumpe deres affald i vejkanten. Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser. En opgave der årligt koster samfundet mere end 11 millioner kroner.

”Mængden af affald, vi opsamler, har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste fem år, og det står særligt slemt til i nærheden af de større byer, hvor trafikintensiteten er højere. Det koster mange penge i renhold – penge der kunne bruges på noget andet, hvis vi alle blev lidt bedre til at rydde op efter os selv,” siger Michael Ebbesen, som er områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet ’Tak for ingenting … i vejkanten’. En kampagne der skal få danskerne til at tænke over deres adfærd.

Kampagnen rummer et vigtigt budskab, som vi helt sikkert kommer til at gentage i de kommende år. For vi skal have nedbragt affaldet i vejkanterne, både for trafikanternes, samfundets og miljøets skyld, siger Michael Ebbesen.

Del denne historie på: