2 minus 1!

Helge Desler

31. maj 2021

Hvis du, kære bilist, møder en vej, der snævrer ind til kun én vejbane for begge retninger, er der ingen grund til at gå i panik. Det siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

”Man sætter bare farten lidt ned, trækker ind på midten af vejen og holder ekstra øje med modkørende og bløde trafikanter, så man kan passere hinanden i ro og mag, mens man kører på strækningen”, forsætter hun.

Jeg må ærlig indrømme, at da jeg – efter at havde været væk fra hjemadressen i nogle dage – som bilist oplevede en af disse nytegnede gader for første gang, da blev noget overraskede og tænkte ved mig selv, at nu var der da gjort plads til cyklisterne, og det var da nok meget godt, når man tænker på, at vejen var nabo til byens kommuneskole.

Men som Foldberg skriver ovenstående, er der ingen grund til at gå i panik, for selv om der kun er ét spor for bilisterne, og selvom der er trafik i begge retninger, så anlægges vejtypen derfor kun på veje med begrænset trafik, og hvor hastigheden er lav.

I Assens har en af disse 2 minus 1 veje som ovenfor skrevet set dagens lys på Skelvej, der er en af byens skoleveje. Om det er klogt skal jeg nok ikke blande mig i, men når det som udgangspunkt også er tilladt at parkere i kantbanen på en 2 minus 1 vej, med mindre andet er gældende som for eksempel parkeringsforbud, nærhed til kryds eller det er foran en indkørsel, så kan det godt virke lidt skræmmende.

 Jeg ved godt, at Vejdirektoratet skriver, at på en 2 minus 1 vej er der lavet ekstra plads til fodgængere og cyklister, og vejene dermed giver en bedre oplevelse for de bløde trafikanter at færdes på, så kan man da – for eksempel med hensyn til færdsel på Skelvej i Assens – godt tænke sit. 

Helge Desler

Del denne historie på: