11 kommuner får en halv million kroner til forprojekt ”Liv i Lillebælt”

Assens Kommune

7. februar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

VELUX FONDEN har netop bevilliget en halv million kroner til et bredt kommunalt samarbejde, som Assens tager del i. 

Projektet skal redegøre for udfordringerne i Lillebælt og styrke havmiljøet, så biodiversiteten og vilkårene for dyre- og plantelivet under havoverfladen forbedres.

Iltsvind og manglende leve- og opvækststeder i Lillebælt. Det er blot nogle af de ting, som forskellige forskere, borgergrupper og organisationer har peget på kunne være årsagen til en ændret sammensætning af dyr og planter under havoverfladen i Lillebælt. Sådan kan man læse i en pressemeddelelse udsendt af Assens Kommune.

Nu har 11 kommuner på begge sider af bæltet fået en halv million fra VELUX FONDEN til at samle og vurdere de undersøgelser og data, som er lavet vedrørende tilstanden i Lillebælt. På baggrund af konklusionerne, vil der blive udarbejdet et handlekatalog, som peger på mulige løsninger.

Når forprojektet er gennemført, vil de 11 kommuner søge yderligere støtte med henblik på at gennemføre de løsninger, der bliver peget på i forbindelse med forprojektet.

De 11 kommuner, der deltager er: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Nordfyns, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner, og så er der samtidig dialog med Svendborg og Langeland om deltagelse i projektet. 

Del denne historie på: