Tommerup/Aarup

16. december 2022

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Aarup Aktivitetspark og renovering af Tommerup Skytteforenings lokaler må se langt efter kommunale kroner, hvis de ikke kommer med et bud på medfinansiering i løbet af 2023.

En million kroner afsat til renovering af skydelokalerne i kælderen under Fyrtårn Tommerup og lige så mange penge til Aarup Aktivitetspark, et projekt til udnyttelse af arealerne omkring Aarupskolen og mellem skolen og Aarup Fritidscenter, risikerer at blive i kommunekassen eller at gå til andre formål, hvis ikke der kommer bud på en medfinansiering af projekterne i løbet af 2023.

Det besluttede byrådet på sit novembermøde.

Af mødereferatet fremgår det, at det er syv år siden, der blev sat penge af til skytteforeningen, fordi forholdene ikke levede op til moderne standarder. 

Forudsætningen for udbetaling af de kommunale kroner er blandt andet, at der også skaffes ekstern finansiering.

Formand tror på 2023

Men hvordan kan det gå til, at det tager syv år at få sat gang i en nødvendig renovering og opdatering, har vi spurgt formand for Tommerup Skytteforening Flemming Olsen.

En af grundene er ifølge formanden, at projektet er blevet “flyttet rundt” af kommunen. Foreningen har i mange år haft til huse i kælderen under Fyrtårn Tommerup, og en tid var det planen at flytte op i gadeniveau, siden krævede kommunen, at det blev i kælderen, fortæller han.

– Og så har vi haft halvandet år med corona, hvor vi ikke har kunnet røre ved noget, siger Flemming Olsen, der dog tror på, at det nok skal blive til noget i 2023. Foreningen satser på lån og tilskud fra Skydebane Danmark, der næste gang godkender projekter i januar.

– Hallen er gået med i det og hjælper med at få styr på projektet, siger han.

Han håber, at de nye og opdaterede forhold vil generere flere medlemmer til foreningen, der lige nu tæller omkring 100.

– Hvis vi ikke har noget at tilbyde, får vi heller ikke nogen, konstaterer han.

Lige nu er der kun åbent tre dage om ugen, så der er muligheder for at udvide, hvis der kommer flere skytter, end der er plads til.

Foreningen gør opmærksom på sig selv, når lejlighed byder sig, har skilte, der kan sætte op i hal-området, men eller satser formanden først og fremmest på mund til mund-metoden, når det gælder om at tiltrække nye medlemmer.

Vil se samlet projekt For aktivitetspark

Aarup Lokalråd har sammen med en gruppe af lokaleforeninger arbejdet med projekt ativitetspark i Aarup, som der i budget 2021 blev af sat en mio. kommunale kroner til. 

Også her var det meningen, at initiativtagerne skulle finde ekstern finansiering til det kommunale tilskud. Men det har vist sig at være svært, og derfor har man bedt om udbetaling af de kommunale kroner i håbet om, at det ville være nemmere at skaffe medfinansiering, hvis man kunne etablere den første fase af projektet. Men udvalget for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse vendte tommelfingeren nedad. Man vil se et samlet projekt, før pengene kan komme til udbetaling, og den indstilling fik opbakning fra byrådet på det seneste møde.

Del denne historie på: