Velbesøgte fjernvarmemøder gav nye kunder til Assens Fjernvarme

Aarup

8. december 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Kan vi være sikre på at have varmt vand i hanerne, når det først skal transporteres 18 kilometer i rør fra Assens? Kan vi beholde vores varmepumper og brændeovne ved siden af? Hvordan finansieres projektet? Skal vi fortsat betale til transmissionsledningen, hvis vi fraflytter huset, eller overgårudgiften til den nye ejer?  Er der planer om at tage Kerte og Ørsted med i projektet?

Spørgsmålene var mange, da Assens Fjernvarme for anden dag i træk tirsdag i sidste uge holdt et velbesøgt orienteringsmøde for mulige fremtidige fjernvarmeforbrugere i Aborg, Lundager, Salbrovad, Sandager, Barløse, Turup, Ørsted, Skydebjerg og Aarup.

At dømme efter orienteringen og svarene på de mange spørgsmål fra salen, er der ikke så meget at rafle om. Fjernvarme synes at være den rigtige løsning for de mange, der for eksempel nu har naturgas, som skal udfases i løbet af de næste seks-syv år.

Assens Fjernvarme fremhæver sig selv som grøn, klimaneutral og billig.

Nok kunne det lyde som en salgstale fra Assens Fjernvarme, men selskabet kommer ikke til at tjene penge på udvidelsen af forsyningsområdet understregede direktør Marc Hintze. Overskuddet kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser. Det er for eksempel fjernvarmeværkets salg af el til stigende elpriser, der betyder, at varmeprisen næste år kan sænkes med 10 procent.

Kunderne kom allerede dagen derpå

Der var også nogle stykker, der blev overbevist og meldte sig til fjernvarmen allerede dagen derpå. 20 efter mødet i Salbrovad med 150 deltagere og 62 efter mødet i Assens, hvor 251 deltog.

Det opfatter Marc Hintze som meget tilfredsstillende, selv om der endnu er nogen vej til den tilslutning på 60 procent som kræves, før projektet kan rulles ud.

Det betaler sig at være hurtig

Det betaler sig også at tage en hurtig beslutning. Melder man sig til fjernvarmen inden 1. marts, bliver man tilsluttet for 5000 kroner, noget man ellers skal give 25.000 kroner for. Dertil kommer naturligvis diverse udgifter i forbindelse med afkobling af gasfyr og installation af fjernvarme, som varierer fra husstand til husstand.

Der er 2200 potentielle nye kunder i de ni lokalsamfund samt på strækningen langs med transmissionsledningen. Assens Fjernvarme satser først og fremmest på de 1800, der i dag holder varmen ved naturgas og derfor står overfor at skulle finde en anden løsning.

Kun lille varmetab

Og så til svarene på nogle af spørgsmålene. Varmekunderne kan forvente 50 grader varmt vand i hanerne. Erfaringer fra Assens-Ebberup, der ganske vist kun er en halvt så stor afstand som Assens-Aarup er, at vandet kun taber en 0,25-0,5 grad i transmissionsledningen.

 – Og ja, man kan godt beholde varmepumpen og fortsat hygge sig ved brændeovnen, det sidste gør direktøren også selv.

Hele projektet beløber sig til 175 mio. kroner. Hvis samtlige 2200 tilslutter sig, før projektet igangsættes bidrager de med 11 mio. kroner. Dertil kommer et tilskud på 24,5 mio. kroner fra Fjernvarmepuljen til transmissionsledningen, resten af den finansieres af de nye forbrugere med ekstra syv kroner på varmeregningen hver måned de næste 30 år. Og ja, den udgift følger naturligvis huset. Resten finansieres af fællesskabet.

Der er endnu ingen planer om at tage Kerte og Ørsbjerg med. De indgår ikke i det godkendte projekt, og det vil kræve en højere tilslutningsprocent, oplyste Marc Hintze.

Del denne historie på: