Vælgere før og nu i 5560 Aarup

Aarup

15. november 2021

Af Annie Gaardsted Frandsen – Aarup.dk

Der var en gang tre sognekommuner Skydebjerg-Orte, Kerte og Rørup. Det er disse tre sognekommuner, der sidenhen bliver det geografiske område 5560 Aarup.

Året er 1921, og i marts blev der valgt nye sogneråd, der særligt tog sig af skolevæsen, fattigvæsen og vejvæsen. De to sognekommuner – Skydebjerg-Orte og Kerte – har eksisteret siden 1842. Den tredje – Rørup – er helt ny, idet den tidligere Gelsted-Rørup kommune pr. 1. april 1921 blev opdelt, så Rørup sogn herefter var en selvstændig sognekommune.

Aarup Kommune bliver dannet
Kvinderne havde valgret ved de kommunale råd fra valget i 1909 og udgør herefter ca. halvdelen af vælgerskaren. Men kun knap 40 pct. af befolkningen havde valgret i 1921. En væsentlig årsag er, at der dengang var en helt anden befolkningsstruktur, hvor børn og unge under 25 år på landsplan udgjorde ca. halvdelen af befolkningen. Og valgretsalderen var en anden, ved de kommunale valg 25 år fra valget i 1909. Endelig havde personer på fattighjælp, forbrydere og personer, der var umyndiggjorte, heller ikke stemmeret.

1965-66: Folketal og stemmeberettigede i de tidligere sognekommuner og i den nye Aarup kommune (i parentes andelen af den nye kommune)

Med velfærdsudviklingen efter 2. verdenskrig blev der stilet større krav til den kommunale administration og service, og det blev mere og mere klart, at hvis kommunerne selv skulle stå for opgaver som fx skolevæsen var det nødvendigt, at kommunerne havde et vist befolkningsgrundlag, og den anbefalede minimumsstørrelse var 5-6000 indbyggere. Der blev lagt op til frivillige sammenlægninger, som senest skulle være gennemført i 1970.

På Højfyn valgte de tre kommuner Kerte, Rørup og Skydebjerg-Orte allerede i miden af 1960erne at lægge sig sammen til Arup Kommune. Den første kommunalbestyrelse i Aarup Kommune blev valgt i marts 1966. Aarup Kommunes geografiske område fik med postnummersystemet i slutningen af 60erne nummeret 5560 Aarup.

Med kommunesammenlægningen skulle ”magten” til at vælge kommunalbestyrelsen nu deles med vælgerne i de andre områder. Til gengæld var det nu 63 pct. at befolkningen, der var stemmeberettigede.

Den nye Aarup Kommune blev ved kommunalvalg såvel som ved andre valg opdelt i de fortsat gældende fire afstemningsområder: Aarup-Skydebjerg; Orte, Kerte og Rørup.

Endnu en sammenlægning

Figurtekst 2017: Folketal og stemmeberettigede i 5560 Aarup og i Assens kommune (i parentes andelen af den nye Assens kommune)

I starten af 0’erne kom kommunernes størrelse atter til debat på nationalt niveau, og lige pludselig gik det meget stærkt. Allerede inden det næste kommunalvalg i november 2005 skulle de daværende kommuner have besluttet sig til, hvilke andre kommuner de ville lægges sammen med, og der skulle af vælgere vælges et sammenlægningsudvalg, der ved sammenlægningen i 2007 blev en del af den nye kommunalbestyrelse.

I 5560 Aarup var der flere forslag: Aarup kunne blive lagt sammen med de to andre højfynske kommuner, eller Aarup kunne blive en af ”motorvejskommunerne” i en ny Middelfart Kommune. Det blev som bekendt til en sammenlægning med fem andre kommuner til en ny Assens Kommune. 5560 Aarup havde ved sidste kommunalvalg i 2017 13,8 pct. af de samlede stemmeberettigede i Assens kommune.

I dag er det 77 pct. af befolkningen både i 5560 Aarup og i hele Assens kommune, der kan stemme ved kommunalvalgene.

Kilder: Karl-Henrik Bentzon: Danske Kommunalvalg 1909-1966, Dansk Data Arkiv (2014); KMD A/S: Valg (2014): http://www.kmdvalg.dk/arkiv.htm. Valgbøger fra Aarup kommune 1966-1997.

Del denne historie på: