Totalbankens aktionærer bakker op om fusion med Sparekassen Danmark

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

På en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken den 30. august 2023 har Bankens aktionærer bakket op om bestyrelsens anbefaling af, at Totalbanken fusionerer med Sparekassen Danmark. Nu afventes Finanstilsynets godkendelse af fusionen. 

Sammen af lyst

– Sparekassen Danmark og Totalbanken har fundet sammen af lyst og ikke af nød, fortæller Totalbankens direktør Ivan Sløk. Vi afventer nu alene Finanstilsynets godkendelse af fusionen, men det er min klare overbevisning, at vi får denne godkendelse den 31. august 2023, så vi kan gå i gang med at realisere fusionens mange spændende perspektiver. 

Ivan Sløk fortsætter: 

– Målet med fusionen er at etablere et større og endnu stærkere, lokalt forankret pengeinstitut til gavn for Totalbankens kunder og lokalsamfund. At give tilbage til de lokalsamfund, som Sparekassen Danmark er en del af, ser sparekassen som en del af sin eksistensberettigelse. 

Det overordnede værdigrundlag vil fortsat være baseret på lokal nærhed, personlig dialog og rådgivning i øjenhøjde. Bankens kunder kan fortsat være trygge ved, at den personlige rådgivning er til deres fordel. 

– Vi har tidligere udtrykt det således: ’Vi stræber efter at være det pengeinstitut, vi gerne selv vil være kunde i’, og dette motto vil fortsat være en ledetråd i vores daglige arbejde, slutter Ivan Sløk. 

Vækst på Fyn 

Totalbanken vil fremtidig være en ny selvstændig, trettende region i Sparekassen Danmark – som under navnet Region Syddanmark geografisk omfatter Fyn og sparekassens eksisterende afdelinger i Fredericia og Vejle. Ivan Sløk bliver regionsdirektør i den nye region og indtræder samtidig i sparekassens direktion.

 

Sparekassen Danmark 

Sparekassen Danmark er Danmarks største garantsparekasse og Danmarks ottendestørste pengeinstitut. Med den ventede fusion får sparekassen afdelinger på 62 adresser og cirka 1.450 medarbejdere. 

Hovedparten af sparekassens afdelinger ligger i det nordlige Jylland, men sparekassen er også repræsenteret i Østjylland, Trekantområdet og København – og efter fusionen altså også på Fyn. 

Yderligere information på  www.spard.dk. 

Del denne historie på: