Totalbanken 2020: Høj aktivitet og mange nye kunder

Aarup

1. marts 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Totalbanken fik et resultat før skat på 50,6 mio. kroner. Resultatet forrenter egenkapitalen med 10,7 pct. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.

Totalbanken har netop offentliggjort regnskabet for 2020, som overgår forventningerne ved årets start

– Ved årets start forventede vi et årsresultat før skat på 35-45 mio. kroner, siger bankens direktør Ivan Sløk. – Vi ender på et resultat på 50,6 mio. kroner. Det er vi meget tilfredse med – ikke mindst set i lyset af et år, som har været præget af COVID-19-pandemien og turbulens på de finansielle markeder. Resultatet er som forventet lavere end resultatet i 2019, som var præget at flere ekstraordinære forhold. At vi er lykkedes så godt, som vi er, skyldes primært to forhold. For det første har der i 2020 været høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet. Mange af vores kunder har købt og solgt bolig eller sommerhus, og mange har konverteret deres realkreditlån og sikret sig en fast lav rente i de kommende mange år. For det andet har vi igen i 2020 budt rigtig mange nye kunder velkommen i banken. Det er den bedste vækstformular, man kan ønske sig fordi, det er udtryk for, at mange værdsætter den måde, vi driver bank på. Populært sagt stræber vi efter at være den bank, vi gerne selv vil være kunde i. Og det virker rigtig godt, konkluderer Ivan Sløk.

Vækst i udlån og omkostningerne har udviklet sig som forventet

– I et marked præget af høj konkurrence er det lykkedes at øge udlånet med 2 pct., hvilket primært kan tilskrives den nævnte tilgang af nye kunder, fortsætter Ivan Sløk.

– Bankens nedskrivninger er på 11,1 mio. kr., hvilket er en forøgelse sammenlignet med 2019, hvor vi indtægtsførte et ledelsesmæssigt tillæg på 5 mio. kr. I 2020 har vi udgiftsført et ledelsesmæssigt tillæg på 10 mio. kr. som følge af usikkerheden afledt af COVID-19. Bankens udgifter til personale og administration øges som budgetteret og kan blandt andet henføres til flere ansatte og til øgede omkostninger til IT, herunder til de øgede krav på hvidvask- og complianceområdet, slutter Ivan Sløk.

 Forventningerne til 2021

Bestyrelsen forventer, at koncernens vækst fortsætter blandt andet via en fortsat tilgang af nye kunder. I 2021 forventes mindre kursreguleringer samt øgede men fortsat lave nedskrivninger. Bestyrelsen forventer et 2021-resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kroner. /hef

Del denne historie på: