Til minde om Ib Murer

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Siden 2006 har et væld af lokale aktører – Aarupskolen, Kulturhuset Industrien, Possementen, Aarup Sogn med mange flere – nydt godt af støtte fra Ib Hansens Fond. 

Det har fondsbestyrelsen med repræsenter fra Aarup Skole (Susanne Pedersen), Aarup menighedsråd (John Madsen), Aarup Bibliotek og lokalarkiv (Michael Poulsen) og Musik på Industrien (Winnie Damgaard), Aarup Kommune – siden kommunesammenlægningen i 2007 – Assens Kommune (Leif Rothe Rasmussen) besluttet at markere ved en kransenedlæggelse på Ib Murers fødselsdag 4. maj. 

Også menighedsrådet, som senest har fået udendørs belysning til det nye sognehus, har vist sin taknemmelighed ved at lade Ib Murers gravsted overgå til menighedsrådet, som i en fem års-periode vil sørge for blomster ved hans fødselsdag og ved julen samt grandækning i den mørke tid. 

Ib Murer, der var ugift, var hele sit liv igennem stærkt engageret i sin hjembys liv og historie, og havde testamenteret sit hus til etablering af en fond, der skulle tilgodese lokale aktører. 

Ib Murer døde i 2004 og ligger begravet på murermester Lauritz Hansens familiegravsted, hvilket i øvrigt ikke fremgår af gravstedet. 

Det er helt op til de familier, der har familiegravsteder, at bestemme, om det skal fremgå af gravstedet, hvem der ligger begravet på det pågældende gravsted, kunne sognepræst Rikke Knudsen fortælle. 

– Når der ikke er en sten for Ib Hansen, kan forklaringen være, at han var en, der ikke ønskede at være nogen til besvær, sagde Rikke Knudsen. 

Aarup Kirke/sognet ved selvfølgelig, hvem der ligger begravet på de forskellige gravsteder. 

På murermester Lauritz Hansens familiegravsted blev Lauritz Hansen begravet der i 1956, hans kone Agnes i 1980 og så Ib Murer i 2004.

Del denne historie på: