Slut med Totalbanken: Fusionerer med Sparekassen Danmark

Aarup

Af Lise Wolf – lw@follkebladet.net

Ingen afskediges, og ingen fynske afdelinger lukkes, når Totalbanken bliver en del af nordjysk sparekasse

Efter 112 år som selvstændig, fynsk bank er det slut. Bestyrelserne i Totalbanken A/S og Sparekassen Danmark har indgået aftale om at søge fusion mellem de to pengeinstitutter med Sparekassen Danmark som det fortsættende.

Fusionen skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken, men forlods har de fire største aktionærer i Totalbanken, der tilsammen ejer 57,5 procent af aktierne givet forhåndstilsagn om at stemme for fusionen, fortæller banken i en pressemeddelelse.

Formålet med fusionen er at skabe et større og endnu stærkere, lokalt forankret pengeinstitut. Sparekassen Danmark, der har hovedsæde i Vrå i Vendsyssel, er i dag især koncentreret i den nordlige del af Jylland, med fusionen får den en betydelig repræsentation på Fyn og en god base for yderligere vækst her.

Ingen fyringer

Der vil ikke ske afskedigelser som følge af fusionen. Totalbanken har i dag ud over sit hovedsæde i Aarup, en erhvervskundeafdeling og tre privatkundeafdelinger i Odense.

Formand for Totalbankens bestyrelse Claus Moltrup indtræder ved fusionen i bestyrelsen for Sparekassen Danmark, og administrerende direktør Ivan Sløk indtræder ligeledes i Sparekassen Danmarks direktion.

En stærkere bank

– Vi er stærke hver for sig, men bliver endnu stærkere sammen. Vi har fundet sammen af lyst, og det overordnede værdigrundlag vil fortsat være baseret på lokal nærhed, kunderne kan stadig være trygge ved, at den personlige rådgivning er til deres fordel. Og sammen vil vi blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne vil få mange flere muligheder, siger Ivan Sløk om fordelene ved fusionen.

Også Claus Moltrup fremhæver det positive:

– Vi ser det som en rigtig god mulighed for at etablere et større og endnu stærkere, lokalt forankret pengeinstitut til gavn for Totalbankens aktionærer, kunder og medarbejdere, siger han blandt andet på bestyrelsens vegne. Han fremhæver også vederlaget til aktionærerne som attraktivt.

Fra hovedsædet i Vrå fremhæver administrerende direktør i Sparekassen Danmark også det lokale engagement:

– Vores to pengeinstitutter passer rigtig godt sammen. Vi deler værdigrundlag og brænder for den lokale forankring. Sparekassen Danmark har i kraft af de store fonde den samfundsmæssigt mest bæredygtige forretningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene tjenes.

Fra aktieejer til garant

Aktionærerne i Totalbanken får ved fusionen 233 kroner i garantkapital i Sparekassen Danmark for hver aktie af nominelt 20 kroner. Er vederlaget ikke deleligt med 1000 kroner, udbetales den overskydende del kontant. En aktionær med 10 aktier vil således modtage garantkapital for 2000 kroner og 330 kroner kontant.

Fusionen forventes at være en realitet 1. september, først skal den dog godkendes af Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og endelig skal en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken som nævnt sige god for planerne, ligesom også repræsentantskabet i Sparekassen Danmark skal det.

Fakta

Aaup og Omegns Bank blev grundlagt 16.2. 1911.

I 1987 tog banen navneforandring til Totalbanken.

Totalbanken er lige nu det tredjestørste pengeinstitut på Fyn efter Middelfart Sparekasse og Fynske Bank.

Banken har en aktiekapital på 65 mio. kroner i runde tal.

Sparekassen Danmarki er en fusion fra 2021 af Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank.

Den har 58 adresser i Jylland og Storkøbenhavn. Totalbanken har i dag ud over sit hovedsæde i Aarup, tre privatkundeafdelinger og en erhvervskundeafdeling i Odense.

Del denne historie på: