Så blev vi diamantkonfirmander

Aarup, Skydebjerg, Orte og Kerte

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Som tiden dog går. 25. september mødtes en gruppe mænd og kvinder for at fejre, at det var 60 år siden, de blev konfirmeret i henholdsvis Aarup, Skydebjerg, Orte og Kerte Kirker. 

Diamantkonfirmanderne mødtes til høstgudstjeneste ved sognepræst Susanne Andersen i Skydebjerg Kirke for bagefter at samles til spisning og kaffe på Hotel Aarup Kro.

Del denne historie på: