Possementen har taget de første skridt

Vissenbjerg

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Den tidligere possementfabriks administrationsbygning overfor Aarup St. ser lige så gulgrumset og nusset ud, som den har set ud de sidste mange år, og det er da heller bygningens ydre, som de frivillige, navnlig bestyrelsen, har brugt tid på at pifte op. Ikke fordi de har lagt på den lade side, for det har de ikke, slet ikke, fremgik det af beretning og debat ved Possementens ordinære generalforsamling 20. april. 

Bestyrelsen har holdt møder med Assens Kommune om bl.a. muligheder for at komme under folkeoplysningsudvalget. Og den har haft konstruktive drøftelser med ejeren af bygningen og været på regnskabs- og fundraisingkursus. Og gjort sig tanker – om indretningen af stue og førstesal og parkeringsforholdene. 

Bestyrelsen har også foretaget en grundig gennemgang af bygningens tilstand, og her havde Henning Bak, i en menneskealder tømrer, stort set kun godt at sige. Murværket var o.k. taget var stort set ok. De fleste vinduer var ok og så fremdeles. 

Generalforsamlingen besluttede at medlemskontingentet er på 100 kroner om året. Har man betalt det, er man støttemedlem og får ret til at deltage i arbejdet med at renovere bygningerne og indrette den med værksteder og opholdsrum til de kreative og fingersnilde. 

Bestyrelsen lagde ikke skjul på, at der er brug for mange frivillige kræfter, hvis projektet skal føres ud i livet. Og så slog formand Henrich Munk Svendsen et forhold fast: 

– Vi skal have det sjovt. 

Jette Ekelund Østergaard genvalgtes til bestyrelsen, mens der var nyvalg til Dorthe Ludvigsen. 

I bestyrelsen sidder også Henrich Munk Svendsen, Erik Henning Bak og Kirstine Kofoed Langli. 

Thomas Bauman og Susanne Højbjerg blev valgt som suppleanter.

Del denne historie på: