På sporet af de originale farver ved Gelsted Station

Gelsted

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Under Realdania By & Bygs igangværende restaurering er de originale farver fra stationens indvielse i 1911 dukket op. Nu genskabes nogle af farverne.

For mange danskere er den nationale jernbanedrift og De Danske Statsbaner forbundet med farven rød – lige fra den dybrøde, næsten brune eller bordeauxfarvede til den klare røde farve som i dannebrogsflaget. Det skriver Realdania BY & Byg i en pressemeddelelse forud for rundvisningen 29. marts. 

Gennem tiden har også andre farver blandet sig i jernbanedriftens farvepalette, for eksempel grøn, brun og gul, men altid med den røde farve som en rød tråd. Helt tilbage til de allerførste tog i Danmark blev de røde farver taget i brug.

Det er derfor ikke uden grund, at netop en af jernbanehistoriens mange rødlige farver for nyligt er dukket op i den 120 år gamle stationsbygning Gelsted Station på strækningen mellem Odense og Middelfart. Her har Realdania By & Byg i godt et år været i gang med en omfattende restaurering, der skal sikre, at stationsbygningen med al dens originale indretning og inventar bliver bevaret for eftertiden.

Rester af original maling

Det gælder også de oprindelige farver, som nu er kommet for dagens lys. På både vægge og træværk har farvekonservatorer skrabet malingen af ned til det første lag og fundet frem til de allerførste farver, herunder også en mørk rødbrun farve.

– I ventesalen har vi fundet den rødbrune nuance som en gennemgående farve på alt træværk. Enkelte steder har vi fundet farven på hele flader, men overalt har vi fundet den i de fleste samlinger, hvor malingrester har gemt sig og overlevet masser af nedslibninger og overmalinger gennem tiden, fortæller Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Per Troelsen, som står i spidsen for restaureringen af Gelsted Station, der er bygget i 1908-1909.

– Vi har også kunnet se, at den rødbrune bemaling har været lakeret på vægpaneler, bænke, døre og gerigter. På loftbrædderne har vores farvearkæologer fundet en anden original farve, dog ikke en rød, men derimod en hvid, lidt gullig farve. Men også denne farve har i sin tid været blandet med en anelse rød, har farvearkæologerne kunnet se, fortæller Per Troelsen.

Også både hovedtrappen og bagtrappen genskabes i deres oprindelige farve: en varm gul farve.

Stil og stemning som oprindeligt

Fundet af de oprindelige farver glæder restaureringsarkitekten. Med restaureringen er det nemlig ønsket så vidt muligt at bevare stilen og stemningen fra dengang i begyndelsen af 1900-tallet, da DSB’s chefarkitekt, Heinrich Wenck, tegnede Gelsted Station.

Stationen var en af flere stationsbygninger, som blev opført på dette tidspunkt, og alle var tegnet af arkitekten Wenck. I perioden 1891-1921 stod DSB-arkitekten bag flere end hundrede stationsbygninger landet over, herunder også Københavns Hovedbanegård.

– Alle de nye stationsbygninger, som i slutningen af 1800-tallet skød op over hele landet i takt med industrialiseringen af Danmark, blevet tegnet efter en nærmest fast skabelon – også Gelsted Station: En hovedbygning med ventesal og billetkontor i stueetagen, stationsforstanderbolig på første sal, en lagerbygning med læsserampe ud mod gaden og en delvist åben mellembygning, der gav ly for de ventende passagerer, fortæller Per Troelsen.

I takt med samfundsudviklingen blev mange af stationsbygningerne i købstæderne og provinsbyerne efterhånden taget ud af drift. Nogle af dem er i dag revet ned – andre er solgt og indrettet til helt andre formål.

Men ikke Gelsted Station. 

Bolig på førstesal, erhverv i stueetagen

Da Realdania By & Byg købte stationsbygningen i 2021, havde den stået tom i en årrække, men både i det indre og det ydre stod den stort set uforandret siden sin opførelse for over 100 år siden, bortset fra de nye farver, der var kommet til gennem tiden.

Selv det oprindelige køkken i stationsforstanderboligen var bevaret, ligesom de fint udformede bænke i ventesalen og de dekorative træudskæringer stadig stod urørte.

Nu bliver de historiske farver genskabt, også på første sal i stationsforstanderens lejlighed, hvor alt træværk males i en sart grøn farve, som er fundet under afskallet maling, mens køkkenet får sin oprindelige blå farve tilbage – en ”grøn-blålig grå farve”, som farvekonservatorerne kalder den.

Foruden nye farver, i tråd med de originale, har bygningen fået nyt tag med vingetagsten, ligesom alle vinduer er afrenset, rammerne repareret og malet, og ruderne kittet. 

Bygningen indrettes, så den fremover kan bruges til både bolig og erhverv – helt i tråd med den oprindelig opdeling, hvor stationsforstanderen havde sin bolig på første sal, og alle de opgaver, der var knyttet til jernbanedriften, holdt til i stueetagen sammen med de ventende passagerer.

FAKTA

Gelsted Station 

Stationen er bygget i 1908-1909 – godt 40 år efter, at der var anlagt en jernbane tværs over Fyn – og er tegnet af DSB’s chefarkitekt Heinrich Wenck. Gelsted Station var en af fem næsten identiske stationer, som blev opført på den fynske bane i 1908-09. 

Stationsbygningen er ikke fredet, men både i det indre og det ydre står den nærmest uforandret siden sin opførelse. Bygningen havde stået ubenyttet hen siden 2009, da Realdania By & Byg i begyndelsen af 2022 begyndte restaureringen. Målet med restaureringen er at fastholde ejendommens arkitektur og autenticitet, så den klassiske stationsbygning bevares for eftertiden og således kan være med til at levendegøre fortællingen om jernbanens og stationernes rolle og betydning i Danmark gennem tiden. www.realdania.dk/projekter/gelsted-station

Realdania By & Byg 

Realdania By & Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Gelsted Station er en del af Realdania By & Bygs samling af 60 historiske ejendomme, som til sammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Alle ejendommene er med til at levendegøre bygningskulturen og tjene som eksempler på, hvordan bygningsarven kan fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling. www.realdaniabyogbyg.dk

Realdania By & Byg Klubben

Med Realdania By & Bygs Klubben er det muligt at følge Realdania By & Bygs arbejde og komme tæt på historiske huse, nybyggeri og nye bydele. Realdania By & Byg Klubben åbner døre til dele af dansk arkitektur- og bygningsarv, der normalt ikke er adgang til. Klubben afholder cirka 80 arrangementer om året. www.realdaniabyogbygklubben.dk

Del denne historie på: