PA-Service køber op, får kloakmester og hyrer lærlinge i stor stil

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Der er tre måder, en virksomhed kan vokse på: Den kan foretage opkøb, hyre udlært arbejdskraft eller udklække nye svende. 

Preben Andreasen, som i 2008 startede for sig selv under navnet PA-Service, har taget alle tre metoder i brug. 

1. april overtog han Odense-anlægsgartnerfirmaet B. Egeberg Andersen og lod den samlede stab på otte – inklusive den tidligere ejer, svende og lærlinge  – sluse ind i virksomheden. 

1. maj indgår autoriseret kloakmester Henrik Andersen, Strib i firmaet – og det er en erfaren herre med 40 års brancheerfaring heraf 20 som autoriseret kloakmester.

Endelig har Preben Andreasen altid lærlinge i sin virksomhed – aktuelt er her fem. 

Og sådan skal det være. 

– Jeg bryder mig ikke om at høre jamren over mangel på arbejdskraft, hvis man ikke selv uddanner den, siger Preben.

Mesterlære

Hos PA-Service kommer lærlingene i mesterlære og kan forvente at kunne fortsætte i firmaet, når læretiden er overstået, og sådan skal det være, synes Preben. 

– Det tager 3 år og 10 måneder at blive anlægsgartner – og vi tager lærlingene i hele perioden – og gør vi, fordi de som udgangspunkt skal fortsætte i firmaet, når de er blevet udlært. 

– Hos os kommer lærlingene i mesterlære, som indebærer, at vi påtager os en større del af undervisningen, og det er noget vi aftaler med skolen. Det betyder for lærlingene et kortere skoleforløb, forklarer Preben.

Preben Andreasen har i mange, mange år være fodboldtræner i Aarup Boldklub, og mødet med de mange knægte kan Preben bruge som mester, når han tager lærlinge ind i firmaet. 

– Jeg har en meget god fornemmelse for, hvad en ung har at byde ind med. Og jeg kan kun give stor cadeau til mine lærlinge. De er dygtige og de knokler, siger Preben. 

Anlægsgartnerlærlinge kan vælge mellem fire specialer, rørlægning, fliselægning, brolægning og grønt anlæg, og PA-Services lærlinge dækker hele paletten og dermed de opgavetyper, som firmaet løser for private, offentlige institutioner, boligforeninger og virksomheder. 

Bæredygtighed

Anlægsgartnerfaget udvikler sig hele tiden. Aktuelt er klima og bæredygtighed nøgleord. 

– Vi investerede sidste år i et varmtvandsanlæg til ukrudtsbekæmpelse, hvor man sprøjter 99 grader varmt vand på ukrudtet, som får planterne til at visne bort.  Det er lige så effektivt som roundup, men er en meget dyrere løsning. Og det skal man bare vide, når man taler om klima og bæredygtighed. Det koster, siger Preben.

Fra 2024 bliver det forbudt at sprøjte med roundup på flisearealer, og det er årsagen til at Preben har investeret i et varmtvandsanlæg til trekvart million kroner.

Separering af regn- og spildevand

Til september skal spilde og regnvand separeres i Aarup – hvilket er en stor anlægsopgave for Assens Forsyning, men den vil også kaste opgaver af til private virksomheder som PA-Service, når separeringen også skal ske på husejernes grunde. Og det er bl.a. derfor, at PA-Service har fået Henrik med i staben. 

– En lærling, der har specialiseret sig i at lægge rør må godt gøre det, blot skal det foregå under vejledning og kontrol af en autoriseret kloakmester, fortæller Henrik Andersen om sin funktion i firmaet. 

Faktaboks

PA-Service Aps stiftet i 2008.

Ejer: Preben Andreasen.

Medarbejderstab: 23-24.

Hovedadresse: Mosevej 20 i Aarup.

Satellitafdeling i Odense.

Hjemmeside: www.pa-service.dk

Del denne historie på: