Også jernalderfolket faldt for “Bakkehusene”

Aarup

5. oktober 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.dk

  • Det er sjældent, vi finder noget i det store, kuperede fynske landskab, siger arkæolog

Gik du og troede, at du skulle være den første til at bygge på Assens Kommunes nye udstykning, Bakkehusene, mellem Møllegyden og Assensvej, så kan du tro om. Der var nogle der kom før dig – længe før.

Odense Bys Museer har i den seneste tid gennemført forundersøgelser på arealet og fundet tegn på, at der også i ældre jernalder (fra 500 f.Kr. til 400 e.Kr.) boede mennesker her.

Og det er bemærkelsesværdigt, medgiver arkæolog Kirsten Prangsgaard.

  • Vi er i det store, kuperede fynske landskab, hvor det er rimeligt sjældent, at vi finder noget, og vi havde også regnet med samme resultat denne gang, siger hun.
  • Helt uvidende om tidligere tiders aktiviteter i området, var arkæologerne dog ikke, da de gik i gang med deres forundersøgelser, idet man i en relativt ny udstykning nordøst for Bakkehusene fandt spor fra yngre bronzealder.
  • Nogle steder må de jo have boet, men det er ikke så tit, vi finder dem, siger Kirsten Prangsgaard.

Når de laver forundersøgelser, graver arkæologerne nogle render, og det var her, de under muldlaget fandt mørke pletter i laget af grus og ler, som indikerede, at der havde stået stolper, der har båret et tag.

  • Vi har ikke en fuldt afdækket grundplan for et hus, siger Kirsten Prangsgaard.

Fundet er dog tilstrækkeligt til, at hun vil lægge op til, at der foretages en egentlig udgravning på arealet.

Det vil sige, at der skal udarbejdes et budget for projektet, som skal godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen, før det sendes videre til ejerne af arealet, Assens Kommune og entreprenørfirmaet Amtrup og Baggesen. Det er nemlig dem, der ifølge loven skal finansiere udgravningen.

Udgravningerne vil ikke komme til at udskyde hele processen med Bakkehusene, siger Kirsten Prangsgaard. Man vil stadig kunne bygge på en del af området, og nogle af udgravningerne vil også skulle foregå i noget af det areal, der er udlagt til grønt område.

Del denne historie på: