Og så er der bal bagefter

Aarup

14. november 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

En gennemgang af Folkebladet i 1921 viser, at det bestemt ikke var kedeligt at være KU’er, dvs. medlem af den Konservative Ungdomsforening. 

Lørdag 12. marts, fremgår det af en annonce, er der generalforsamling, som holdes i Industriforeningen, og nok så væsentligt at er der bal bagefter, hvad ingen kan være i tvivl om, for  ”bal” bliver fremhævet til BAL. I juli fandt jeg en endnu en annonce fra Konservativ Ungdomsforening for Aarup og Omegn, som reklamerer med, at der lørdag den 17. juli kl.7½ holdes bal i Aarup Industriforening. 

Retfærdigvis skal det nævnet at KU’erne ikke kun var festaber. 24. januar kaldte foreningen til foredrag med Hr. Pastor Bjerre, som skulle tale om ”Staten og de enkelte Borgere”. Alle Indbydes, anfører bestyrelsen. Dog skal ikke-medlemmer betale 50 øre. 

Formaning til de borgerlige vælgere i 1921: 

Undgå stemmespild

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Op til sognerådsvalget i marts 1921 i Skydebjerg-Orte gik lokale borgerlige kræfter herunder Venstre og Konservative sammen om en fællesliste, der kom i stand efter flere møder mellem de interesserede parter. 

Et 15 mands udvalg sammensatte derpå listen, som blev enstemmigt vedtaget. 

Udvalget mente derfor, at listen ville ”samle sig et godt solidt stemmetal, så sognerådsarbejdet kan fortsætte i det nuværende spor uden pludselige omstyrtende forandringer, hvortil tiden jo øjensynlig ikke er inde”. 

Enstemmigheden til trods var der også murren i krogene, som det fremgår af følgende formaning.

”I enkelte kredse indenfor de borgerlige partier, menes der at være nogen misfornøjelse med kandidatlistens sammensætning, men det antages dog , at disse kredse, i stedet for at pleje særinteresser, som man på forhånd ved intet positivt resultat kan bringe, af hensyn til det fremtidige kommunale arbejde vil underordne sig de vedtagne beslutninger og sammen med standsfæller og partifæller arbejde hen til at denne kandidatliste kan samle alle stemmer, idet en fællesliste jo har sin store fordel frem for flere mindre lister, hvorved en del stemmer altid vil gå til spilde”. 

Og sådan gik det, for parterne bag fælleslisten kunne ikke holde styr på tropperne, så der stillede flere lister op til sognerådsvalget. 

Del denne historie på: