Og folkedansen den går alt så lysteligt i Bredgade

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

At få sig en svingom hørte med til en god fest, som der var mange af i de gamle bondesamfund. 

Livet i landet foregik som hovedregel i landsbyerne, hvor man mødtes til rådslagning om dyrkning af markerne og alt muligt andet af betydning for hverdagslivet. For at kitte landsbyfællesskabet sammen – og fordi det var herligt at få sig en tår øl og en dans – holdt man fester, når man fx havde kørt møg ud, sået og høstet. Og de unge mødtes i legestuer, som  ikke må forveksles med nutidens legestuer, hvor de spillede kort og dansede. 

Folkedansen, som havde sin storhedstid fra 1750 og en 100 år frem, fik et lokalt tilsnit med lokale danse og lokale dragter. 

Selv om landboreformerne ændrede livet pålandet og landsbyfællesskaberne blev afløst af nye fællesskaber omkring brugser, slagterier, mejerier med meget mere, overlevede folkedansen.

En hurtig søgning på internettet viser, at der er godt og vel et par hundrede folkedanserforeninger landet over. 

En af dem er Brenderup Folkedansere, som svinger træben og andre ben hver torsdag aften klokken 19.30-22 i Indslev-Taarup Forsamlingshus. 

Alle, som  har lyst til at folkedanse, kan møde op i forsamlingshuset. 

  Det er ikke så svært at lære trinene – og vi tager jo også hensyn til nybegyndere, fortæller Poul Strunk, der er en af Brenderup-folkedanserne.

Interesserede kan få sig en snak med Brenderup Folkedanseres formand Knud Lohmann Pedersen på tlf. 24 25 13 31.

10-12 folkedansere – inklusive to spillemænd på violin og harmonika – giver prøver på folkens ved majstangsfesten på fredag, første gang klokken 18.30 og efter en pause klokken 19.30. 

Del denne historie på: