Nyt sognehus taget i brug

Aarup

21. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Officielle åbning afhænger af corona-situationen

De ligger ikke på den lade sige, menighedsrådet og personalet ved Aarup Kirke. 

Torsdag 15. april var der nøgleoverdragelse og aflevering af det nye sognehus, og allerede fredag begyndte tømningen af Bethania, som de senere år har fungeret som sognehus. Ud- og indflytningen fortsatte i weekenden. 

Men hvornår borgerne, kald det brugere eller sognebørn, kan tage huset i brug er usikkert. 

– Forsamlingsforbuddet og retningslinjerne stadig er stramme, men vi håber på en opblødning, sådan at konfirmandundervisningen kan komme i gang i midten af maj, og så påtænker vi udendørs aftensang ved sognehuset ultimo maj. En indvielse afventes stadig, fortæller sognepræst Rikke Knudsen. 

Overdragelsen fandt sted fra morgenstunden, hvor en glad menighedsrådsformand, Peter Poulsen, sammen med byggeudvalgsformanden og de to byggeledere fra Preben Jørgensen huse A/S, gennemgik det nye sognehus for fejl og mangler. 

Et gedigent hus

– Det er et godt gedigent hus, som vi her i Aarup får stor glæde af de næste mange år, var vurderingen fra Peter Pulsen. 

Det samme mente provst Ole Hyldegaard Hansen, der sammen med sognepræst John Vestergaard besigtigede sognehuset om eftermiddagen. 

– Der er en fin akustik overalt og det er en god og praktisk løsning med klinker som gulvbelægning, sagde provsten, samtidig med at han ønskede Aarup menighedsråd et stort tillykke med at målstregen endelig var nået.  ¨

Modificeret typehus

Det første spæde spadestik til sognehuset blev taget i august 2020 og i løbet af efteråret og vinteren tog det mere og mere form på plænen nedenfor Aarup kirke. Huset er et modificeret typehus fra byggefirmaet Preben Jørgensen huse A/S i Vejle. 

– Det har været en spændende proces på godt et år i tæt samarbejde med husfirmaets byggerådgiver og senere byggeleder at få projekteret og derefter tegnet de mange ønsker og krav til et brugbart hus, således de også fulgte den økonomiske ramme, som var givet af Assens provstiudvalg, fortæller Rikke Knudsen.  

Start oktober

Byggegrundens beskaffenhed viste sig ikke at være optimal, så der måtte en ekstra fundering til. 

Først i oktober måned blev sognehusets fundament støbt, i november blev indermurene sat og i december måned fik sognepræst Rikke Knudsen lov til at mure den første sten i ydermuren. I det nye år, mens håndværkerne arbejdede med opførelsen, fulgte menighedsrådets byggeudvalg, med udvalgets formand Per Hansen i front, byggeriet tæt i godt samarbejde med bygningssagkyndige Poul Edvard, som hver måned har tilset arbejdet med tommelfingeren vendt anerkendende opad. Samtidig fik byggeudvalget lavet en plan for de ydre rammer i samarbejde med PA haveservice, som siden først på foråret har arbejdet med at få lagt den store fliseterrasse, som vender op mod Aarup kirke, planeret den tidligere græsplæne, anlagt en flisebelagt adgangsvej, samt stået for genopretning af Aarup kirkegård, hvor byggepladsen lå. 

Frit udsyn

– Det betød samtidig at den tidligere affaldskumme, som i en årrække har stået skjult af et højt hegn ved kirkegårdens indgang fra Menys parkeringsplads, blev flyttet og i stedet blev der her tilplantet åbne bede, så der nu er frit udsyn til kirken såvel som til sognehuset. De kommende uger vil der blive sået græs op mod Sognehuset, mens der på den anden side af huset vil blive sået en blomsterblanding til biodiversitet. Såningen afventer at jorden bliver mere tør. 

Sognehuset er 304 m2 og planlagt således at det bygningsmæssigt er forsøgt tilpasset til kirkens, graverhusets og de omkringliggende boliger i Søstrenes Haves byggestil. Det er fuldmuret og opvarmes med jordvarme. Der er to gode sale på hver 70 m2, som til dagligt vil være adskilt af en brand- og lydisoleret foldedør. Ved større forsamlinger kan de to sale hurtigt ændres til en stor sal på 140 m2. Ligeledes er der både mødelokale og kordegnekontor, 3 toiletter, et brugbart køkken med tilstødende bryggers, et arkivrum og et stort opbevaringsrum med udgang til terrassen. Centralt i bygningen er indgangspartiet, som med højt til loftet, ovenlysvinduer og indbyggede LED-spots vil byde sognehusets brugere velkommen. 

Del denne historie på: