Nyt blod til Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 100 medlemmer, kunne formand Jørgen Kock Sørensen fortælle, da Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv holdt generalforsamling den 11. marts. Og det er udtryk for, at der løbende kommer nyt blod til, for der er hvert år, medlemmer som går bort. 

At få nye medlemmer er således en kerneopgave for bestyrelsen, hvilket ikke nødvendigvis er let. 

– Vi havde en bod ved årets Singer Songwriter Festival på Sanggaards Plads, men det var børnefamilier, som var til stede, og de var ikke interesseret i os, fortalte Jørgen Kock Sørensen. 

Han opfordrede forsamlingen – 40-45 medlemmer var mødt frem – til at uddele foldere om foreningen til potentielle medlemmer. 

Et er kontingentbetalende medlemmer – hvor 100 kroner melder en husstand ind i foreningen – noget andet er arkivmedarbejdere, som der p.t. er 11 af. Og de har travlt med at hjælpe f.eks. slægtsforskere med oplysninger, tage imod arkivalier, registrere arkivalier, lave billedserier med meget mere.

Arkivleder Aase Clausen kunne bl.a. fortælle, at der på Arkibas (lokalarkivernes registreringsprogram) findes 4.788 fotos fra Aarup. 

Når det gjaldt visninger i 2023, var der tale om flere end 11.000, kunne Aase Clausen fortælle.

Jørgen Kock Sørensen glædede sig over gode salgstal for den seneste udgivelse ”5560 Fortællinger fra land og by”, som forfatteren Hans Walmar havde været på præsentationsturne med i lokalområderne.  

Bogen kan erhvervs i lokalarkivet i åbningstiden torsdag kl. 14-16 og hos boghandlerne. 

Valg til bestyrelsen

Ebbe Svenning Hansen genvalgtes til bestyrelsen, mens der var nyvalg til Birthe Jørgensen og Annie Gaardsted Frandsen.  De afløst Sven Jensen, som ikke ønskede genvalg og Jette Hasling, som sidste år flyttede til Sjælland.

Angel Tuck og Ulla Storgaard valgtes til suppleanter.

Del denne historie på: