Nye fund: Bakkehusene har været beboet siden stenalderen

Aarup

26. januar 2022

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Odense Bys Museers udgravning af dele af den nye udstykning i Aarups sydvestlige udkant vidner om, at der har været bebyggelse siden bondestenalderen…

Som omkringboende har bemærket – så graves der fortsat flittigt på den nyeste udstykning ved Aarup kaldet Bakkehusene. Og det er stadig ikke nybyggerier, der lægges an til. Gravemaskinerne afdækker tidligere tiders bosætning i området.

Da man i efteråret fandt spor i form af stolpehuller af flere bygninger fra ældre jernalder, fortalte museumsinspektør Kirsten Prangsgaard, at hun ville lægge op til en egentlig udgravning af området. Det er den, der nu er igang og forventes at fortsætte til ind i marts.

Altid beboet

Pinde i jorden indikerer, at der er fundet spor af noget, gerne stolpehuller. Og der er rigtig mange pinde i jorden på det areal, der skråner ned mod Ørsbjergvej, som vi står og kigger ud over. Det er ikke fordi, der har været en større bosætning, der har snarere været tale om enkeltliggende gårde. Til gengæld har udgravningerne afsløret, at der har været beboelse i området siden bondestenalderen (4000-1700 f.kr.) og til i hvert fald for 1500-1600 år siden.

– Men det er sådan, at huse tilbage i bondestenalderen lignede hinanden i flere tusinde år, så det kan have været ubebygget i perioder. Når vi har undersøgt det hele, kan vi sige mere, siger Kirsten Prangsgaard.

Rundt omkring på arealet står plastikposer med jordprøver. Her skal forkullet korn og trækul siden sorteres fra, så man ved hjælp af kulstof-14 prøver kan datere fundene mere nøjagtigt.

Vi står lige ved resterne af et hus, der lå her i ældre jernalder for 2000 år siden. Store stolpehuller viser, hvor de tagbærende stolper har stået og i forlængelse på hver side af dem, står pindene tættere, de indikerer hvor mindre stolper, der har støttet væggene af ler og pileflet har stået.

Omtrent samme sted er der også fundet rester af stenalderbeboelse. Beboelse fra forskellige perioder adskiller sig for eksempel ved afstanden mellem de tagbærende stolpehuller.

Enkelte grave

Det er først og fremmes tegnene på stolpehuller, fortiden har efterladt sig. Ret meget andet har arkæologerne ikke fundet.

– I går (onsdag i sidste uge red.) fandt vi en lille urnegrav, men vi kommer ikke til at finde store gravpladser, siger Kirsten Prangsgaard – og det skyldes netop, at der ikke har været tale om større bosætninger.

Et sted med jernslagger, der tyder på at der har fundet en mindre jernudvinding sted, er også dukket frem under gravearbejdet. Men endnu ikke så meget potteskår eller andet, der viser tegn på, at der har været liv gennem årtusinder.

– Måske der, hvor der formodentlig har været en affaldsplads, kan der findes noget, siger Kirsten Prangsgaard om en større sort plet på jordoverfladen.

Det spændende ved udgravningen ved Bakkehusene er ifølge arkæologen, at kunne konstatere, at der har været beboet fra bondestenalderen til i hvert fald for 1500-1600 år siden i et område, hvor man ikke tidligere har fundet ret meget.

– Her ligger hustyper, som vi ikke lige kan genkende, og når vi kommer til at studere dem nærmere, kan vi se, om det ser anderleds ud end det, vi kender, fra eksempelvis Odense og Middelfart, siger hun.

Om et årstid vil sporene af fortiden igen være dækket til, og nye, moderne huse have rejst sig. Gad vide om nogen også graver efter dem om tusinder af år.

Del denne historie på: