Nu er huset vores

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Foreningen Possementen har lejet bygningen for fem år og har fået købsret

Efter flere måneder med næsten stilstand, kom foreningen Possementen etableringen af et kreativt værkstedsfællesskab med mere et stort skridt nærmere, da den mandag 8. august indgik en endelig lejeaftale med Ålsbo-smeden John Persson, som ejer bygningen. 

– Lejeaftalen forløber indtil videre uopsigeligt i fem år, og vi har også fået en købsret, siger formand Henrich Munk Svendsen.

– Med lejeaftalen kan vi begynde at indrette lokalerne til de kreative formål, som vi længe har drømt om.

Stor velvilje fra Ålsbo-smeden

Det første, der skal ske, er at forsyne bygningen med strøm og vand. Og så skal der etableres et brugbart toilet. Men udover at have indgået en meget favorabel lejeaftale med os, har John Persson også lovet at stille sin ekspertise til rådighed for at bringe de sanitære forhold i orden, fortæller Henrich. 

Udgifter på 2 millioner

Bygningen – det er den gule bygning, der ligger ud til parkeringspladsen nord for Aarup Station – skal også i et og andet omfang renoveres, og den renovering samt indretningen vil løbe op i udgifter i størrelsesorden 2 millioner kroner. 

Foreningen Possementen har primært gode ideer, hænder, der er skruet rigtigt på, masser af energi, godt humør, men næsten ingen penge. Så bestyrelsen indleder derfor en pengejagt – også kaldet fundraising. 

– Det har vi ikke kunnet gøre, førend vi fik råderet over bygningerne, men vi har dog ikke lagt på den lade side i det forgangne. Vi har nemlig deltaget i et fundraisingkursus, sat i værk af Assens Kommune. Vi fik lavet en projektbeskrivelse – og sådan en skal vi have – som kan bruges overfor fonde. Vi fik det råd, at vi skulle satse på at få en eller to fonde til at blive hovedbidragydere, så det gør vi, siger Henrich, der er fuld af optimisme, når det gælder om at få succes med fundraisingen. 

Penge gør det imidlertid ikke alene, så Possementen har brug for masser af frivillige hænder. 

– Har du lyst og energi til at hjælpe med at indrette bygningen, så tøv ikke med at melde dig som frivillig – bare send en mail til 

info@possementen.dk, siger Henrich. 

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har netop konstitueret sig efter forårets generalforsamling. 

Formand: Henrich Svendsen

Næstformand: Jette Østergaard

Kasserer: Henning Erik Bak

Sekretær: Kirstine Kofoed Langli

Bestyrelsesmedlem: Dorte Ludvigsen

Suppleanter: Thomas Bauman og Susanne Britt Højberg

Del denne historie på: