Nekrolog

Aarup

2. september 2021

Peder Andersen

Markant og engageret Aarup-borger er død

Aarups tidligere viceborgmester og manufakturhandler, Peder Andersen, Bredgade 38, døde pludselig søndag 29. august – 89 år gammel. Peder Andersen var gennem et langt liv en markant og kendt skikkelse i byen, som han flyttede til med sin hustru Benthe i 1957, da han blev ansat i sin svigerfars manufakturforretning ”Magasin Jens Jørgensen”, som han senere overtog.

Peder Andersen blev født på Emtekærgård i Ørsted, hvor han startede i den lokale skole – hver anden dag – med sin tvillingebror, Hans. Senere gik turen på tandem til Aarup Realskole, inden de to drenge fik legat til at tage studentereksamen på Sorø Akademi.

Efter en kort tur med studier på Københavns Universitet blev Peder udlært som manufakturhandler hos Magasin i København, hvorefter turen gik hjem til Aarup, hvor deres tre børn, Karen, Jens Ole og Christina voksede op.

Her engagerede han sig ikke alene i manufakturhandlen, men blev hurtigt en aktiv spiller i det lokale erhvervsliv, hvor han i hele sit erhvervsaktive liv var med til at præge forretningslivet som medlem – og i en periode formand – for handelsstandsforeningen i Aarup.

I 1964 var Peder Andersen med til at stifte Aarup Rotary Kub, hvor han også blev Præsident – og siden hædret af Rotary Danmark for sin mangeårige indsats med Paul Harris Fellow Recognition med safir. En hædersbevisning, der senere blev udvidet med endnu en safir fra venskabsklubben Plön i Tyskland.

Skolebestyrelsen, skolekommissionen og menighedsrådet nød også godt af Peder Andersens aldrig svigtende engagement og lyst til at gøre en forskel. Engagementet omfattede også Fonden til bevarelse af Aarup Mølle, Sct. Georgs Gilderne og Dansk Røde Kors, hvor han i 1991 fik tildelt ”Dansk Røde Kors Fortjensttegn” som anerkendelse for udmærket, fortjenstfuld og langvarig indsats.

Som et politisk interesseret og engageret menneske blev Peder Andersen valgt for Det Konservative Folkeparti til kommunalbestyrelsen, hvor han sad i 16 år til valget i 2001 I den sidste periode lykkedes det for ham – trods eneste konservative medlem – at få posten som viceborgmester under den socialdemokratiske borgmester, Gunnar Lund.

Der var aldrig tvivl om, at Peder Andersen var konservativ. Med stort K. Men han var også en medspiller, der forstod, at resultater skabes ved samarbejde. Og ordentlighed. Det sidste fik han kritik for af sit konservative bagland, da han valgte ikke at udnytte et pludseligt afbud fra en socialdemokratisk kollega til at vælte et socialdemokratisk forslag ved at stemme i mod. Peder Andersen var i mod, men stemte blankt – forslaget blev vedtaget.

”Jeg betragter min handling som en fair “gentleman-gestus”, sagde han efterfølgende til Fyens Stiftstidende. Forslaget ville alligevel være blevet vedtaget hurtigt efterfølgende, lød hans ræsonnement.

Peder Andersen stoppede sit erhvervsaktive liv som 58-årig i 1990, hvor forretningslokalerne under lejligheden på Bredgade blev lejet ud – og i dag huser Marcussen Sport.

Det gav ham mere tid til at pleje arbejdet i foreningerne og til fritiden, hvor han udfoldede sine kreative og musiske evner med oliemaleri, sang og spil på såvel flygel som violin. Omgangskredsen var stor og blev plejet intensivt – om sommeren i huset i Strib – på jagter og ikke mindst ved kortspil, hvor Peder spillede bridge med sin hustru og gamle venner til det sidste.

Forbindelsen til de gamle skolekammerater på Sorø Akademi blev plejet gennem årlige sammenkomster i Soransk Samfund. Og der blev også tid at pleje rejselysten gennem utallige ture i bil og bus sydpå, mens flystrækken blev overvundet en enkelt gang, da hans ældste barnebarn var på udveksling og skulle besøges i USA.

Transporten i bil passede Peder Andersen bedst. Og i de senere år kørte han med sin hustru de fynske landeveje tynde i sin Chevrolet årgang 1936. Ved særlige lejligheder – ældste barnebarns bryllup og børnebørnenes konfirmationer eller anden festivitas – iført bowlerhat.

Ægteparret kunne fejre Krondiamantbryllup i 2019. Og efter 67 års ægteskab tog det hårdt på dem begge, da Benthe i foråret måtte flytte til Holmely Plejecenter i Aarup.

Han besøgte sin hustru dagligt til det sidste. Nu har bybilledet i Aarup mistet en markant figur, der altid var klar til en snak med alle og enhver.

Peder Andersen efterlader sig foruden hustruen og de tre børn otte børnebørn og seks oldebørn.

Begravelsen finder sted fra Aarup Kirke på tirsdag den 7. september kl. 11.00

Lars Emtekær

Del denne historie på: