Når jeg er færdig med haverne, går jeg i haven

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

SH Anlæg tilbyder miljø- og klimavenlige løsninger til private, virksomheder og boligforeninger

Søren Hartvig Nielsen, der kalder sig fit firma for SH Anlægsservice, har både grønne og travle fingre, for

SH Anlæg er en lille virksomhed, som foruden Søren kun tæller en fast mand i staben. 

– Så mester er også med i marken, siger Søren. 

Opgaverne med at skrive fakturaer, købe ind, betale regninger og afgive tilbud løser ikke sig selv, så det må Søren klare, når han er færdig med at lægge fliser, anlægge haver, vedligeholde små og store haver, for slet ikke at tale om udenomsarealer, eksempelvis for genboen Tempur. 

Ikke en arbejdsfri dag siden 2006

Og Søren har travlt, siger han. 

Jeg har – syv, ni, tretten – ikke haft en arbejdsløs dag, siden 2006, fortæller Søren. 

2006 var året, hvor Søren åbnede SH Anlægsservice efter mange år i entreprenørbranchen – hvor han bl.a. ledte en grusgrav i 15 år. 

Dengang holdt firmaet til på Drosselvej 21 i Aarup, for så at flytte til den nuværende adresse, Holmevænget 1 i Aarup. 

– Vi købte den gamle Handybus-bygning, hvor vi bl.a. indrettede bolig i den ene ende af bygningen, fortæller Søren.

I hallen, som bruges til garage og lager, fik han lagt fliser. 

Og så kom det også til at handle om at anlægge have – der ikke blev mindre, da Søren og ægtefællen Jette Nielsen købte yderligere jord hos naboen. 

En have på 3.000 kvm

Alt i alt disponerer Søren og Jette over en grund på 4.500 kvadratmeter, hvor de 3.000 går til haven, der udelukkende er en prydhave med bl.a. græsplæner, surbundsbede og grønne stauder, der kun er på halv størrelse. 

Anlæggelsen af prydhaven har både kostet mange kroner og megen knofedt. 

– Ja, når jeg er færdig i haverne, går jeg i haven. Men jeg kan lide det, siger Søren. 

Opsamler regnvand

Lige nu må Søren – som mange andre haveejere – vande, for at undgå, at planterne visner væk. 

Når Vorherre ellers lader det regne over Aarup samler Søren regnvand op i en 5.000 kubikmeter stor beholder, som han har stående i hallen. 

Og jævnfør udtrykket mange bække små, behøver det ikke regne kraftigt, for at det kan ses i beholderen. 

Falder der bare 8 millimeter regn, kan han samle 1.000 liter op fra halvdelen af taget. 

Damper ukrudt

Vandet kommer ikke kun hans egen have til gode, idet han også bruger det, når han bekæmper ukrudt for andre, dvs. damper det væk. 

– Jeg har investeret i en maskine, som også kan bruges i småhaver.  Det virker godt, ja, den eneste udfordring er, at den bruger 300 liter i timen. Så er det heldigt, at jeg kan have 2.000 liter vand med på min store bil, fortæller Søren. 

Med indkøbet af ukrudtsbekæmpelsesmaskinen har Søren vist rettidig omhu i forhold til nye pesticid-regler og forbrugerønsker om at undgå giftløsninger. 

Maskinen kommer også i brug på arealet hos SH Anlægs storkunde, Tempur. 

– Tempur vil ikke bruge gift og vil hel ikke brænde ukrudt af, siger Søren. 

Kun elektriske hækklippere

Ønsket om at skåne miljøet bliver også tilgodeset ved hækklipning.  

– Jeg bruger kun elektriske hækklippere med batterier, fortæller Søren. 

I løbet de 17 år, som Søren har haft sin virksomhed, har opgavefordelingen ændret sig. 

I begyndelsen handlede det mest om at passe folks haver, men efterhånden handler det nok så meget om, at lægge fliser og løse andre anlægsopgaver, og det har Søren det helt fint med. 

– I det daglige omtales midt firma som SH Anlæg og det er ganske dækkende, men jeg laver fortsat haveservice. 

Stærk i lokalområdet siden 2006

Et forhold har dog ikke ændret sig i virksomhedens 17 år lange historie. 

– Langt de fleste af mine kunder er lokale, så firmakørslen er højest på 15.000 km om året, fortæller Søren. 

Netop det at være lokal ser Søren som en styrke. 

– Det tager vel 10 år at blive betragtet som lokal, og det gør jeg i dag, hvor mange ringer til mig for at få et råd, og det kan jeg godt lide at folk gør. Det samme gælder, når jeg arbejder i min egen have, for så vil mange forbipasserende gerne have en snak, siger Søren. 

Han er fra den gode årgang 1966, som på den ene side, betyder, at han har overstået sin grønne ungdom, og på den anden, at folkepensionen tidligst kan begynde at komme ind på lønkontoen om mere end 10 år. Men det gør så heller ikke noget. 

– Jeg regner da med at blive ved i mange år endnu, hvis ellers kadaveret kan holde til det, siger Søren med et lille smil. 

Del denne historie på: