Når fjernvarmen kommer til Aarup, gælder det ikke 29 nye byggegrunde

Aarup

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Kommunen mener, Assens Fjernvarme skal betale for hovedledning og omvendt. Derfor ser det ud til, at nye grundejere må ty til individuelle løsninger

Mens godt 70 procent af husstandene i Aarup har sagt ja tak til at blive tilsluttet Assens Fjernvarme, så ser det lige nu ikke ud til at blive en mulighed for de 29 kommende grundejere i den kommunale del af den nye udstykning Bakkehusene.

Tidligere har det været almindeligt, at hvis et område var fjernvarmeforsynet, så blev nye udstykninger også forberedt til fjernvarme. Der kunne endda være tilslutningspligt. Denne blev imidlertid afskaffet i 2019. Ønsket var, at flere i stedet ville vælge vedvarende energikilder.

Assens Kommune har netop sendt 29 byggegrunde i Bakkehusene i udbud. Grundpriserne ligger højt set i Assens-sammenhæng, med priser på mellem 645.000 og 1.035.000 kroner. Det vil koste 500.000 kroner at lægge en hovedledning til fjernvarmen ud i området, en udgift, som Assens Kommune i første omgang vil stå med, da det med afskaffelsen af tilslutningspligten ikke længere er muligt at lægge de 20.000 kroner, det ville koste pr. grund oven i grundprisen, som man tidligere har gjort.

I lokalplanen er det nævnt, at Assens Fjernvarme er velkommen til at lave et projekt for området.

Problem hvis grundene ikke kan sælges

Men det har Assens Fjernvarme ingen planer om, fortæller direktør Marc Roar Hintze.

– Vi lægger fjernvarme til eksisterede huse. Her har kommunen valgt ikke at forberede deres parceller til fjernvarme. Når vi ikke gør det, er det fordi, det bliver det dyrt for vores eksisterende forbrugere, hvis grundene ikke bliver solgt, siger direktøren, der ikke lægger skjul på, at han naturligvis hellere havde set, at kommunen havde gjort, som det tidligere har være kutyme i eksempelvis Assens.

Fjernvarme i privat udstykning

Assens Kommune råder over et 9,4 hektar stort areal til salg i udstykningen. Entreprenørfirmaet Amstrup og Baggesen har købt 3,2 hektar, som bebygges med huse i et og halvandet plan. Her kommer der fjernvarme, oplyser Marc Roar Hintze, der understreger, at Assens Fjernvarme leverer bæredygtig varme baseret på biomasse, sol og varmepumpe.

Hvis kommende beboere i den kommunale udstykning skulle ønske fjernvarme, kan han ikke love, at de kan få det, slet ikke, hvis de ligger meget spredt i bebyggelsen.

Undersøger lovgivningen

Charlotte Vincentz Petersen (S), der er fungerende formand for Miljø- Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, siger, at kommunen netop nu er ved at undersøge hele lovgrundlaget. Da spørgsmålet om fjernvarme i nye udstykninger var på udvalgsmødet 21. marts, valgte udvalget at udsætte beslutningen, til punktet var bedre belyst.

Hun konstaterer, at Assens Fjernvarme ikke må pålægge sine nuværende forbrugere udgiften at betale for varmeforsyning til en udstykning, hvor grundene ikke er solgt endnu. På den anden side har Assens Kommune heller ikke afsat penge i budgettet til at lægge en hovedledning for fjernvarme ud i udstykningen. Der er tale om en udgift på 500.000 kroner, som der i så fald skulle findes penge til, påpeger hun.

– Personligt synes jeg, regeringen eller Folketinget bør vende tilbage til tilslutningspligten, siger Charlotte Vincentz Petersen.

Del denne historie på: