Mette Krag: Købmand i 40 år

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Meny i Bredgade har dog været ramme om hendes liv siden 1961

Når Meny-butikken lige nu frister med en række 40 kroners tilbud, er det for at markere, at Mette Krag sådan officielt gik ind i driften af forældrenes supermarked den 1. juni 1982. 

Men det er kun en af mange tænkelige jubilæer, som Mette Krag ville kunne holde – eller have holdt. 

Sidste år var det således 60 år siden, at Helge Krag tog over efter sin far Christian Kragh, og familien flyttede fra Krogsbølle til Aarup og fik bolig oven på butikken. 

Siden da har købmandsbutikken været omdrejningspunktet i Mettes liv. 

– Jeg kan fra min barndom huske, at min farfar sad i en stor stol, som var spids foran. Når jeg så kom forbi, spurgte han mig, om jeg ville have en skilling, Og så fik jeg en 25 øre, som jeg købte en is for, for man kunne nemlig få en is for 25 øre, husker Mette. 

Det var dog ikke længe, før end en man skulle af med 50 øre for at få en is. 

– Det kunne min farfar ikke rigtig finde ud af, så jeg blev ved med at få en 25 øre. Min far besluttede så, at det var i orden, at jeg kunne få en is for 25 år, siger Mette med et lille grin. 

En anden barndomserindring, som trænger sig på, handler en kontordame, der tog sig af Mette. 

– Når det var frokost, tog vi ned til Brende Å, og mens hun spiste sin mad, kunne jeg bade i åen, hvor der dengang var sandbund og skaller, siger Mette. 

Flyttede sammen med Poul i København

Når det blev i 1982, at Mette fik sit ansættelsesbrev, hang det sammen med kæresten Poul Kartman, som hun var flyttet sammen med i København. 

– Jeg tog højere handelseksamen på Niels Brocks handelsskole i København – og jeg læste også nogle merkonomfag. Min far havde også læst på Niels Brock tilbage i 1942, så han syntes, det var en god ide, at jeg tog på Niels Brock, men det var nu for at kunne flytte sammen med Poul, som var i gang med at uddanne sig til officer, at jeg tog til København. 

Det artede sig sådan, at færdiguddannede Poul blev officer ved telegraftropperne i Fredericia, og så var der basis for at flytte til Aarup, og for at Mette kunne blive købmand på fuld tid. 

Siden gik det slag i slag. Hun overtog bygningerne i 1985, og samme år fik Poul og Mette papirer på hinanden. Tre år senere kunne Mette tage købmandskasketten på. 

Selv om Poul i 10 år tjente til huslejen som officer i Fredericia – hjalp han også til i butikken, ikke mindst, når han kunne afspadsere fra telegrafregimentet. 

Udvide butikken hvert 3. år

Mette og Poul fik også børn, og da hærens struktur undergik store forandringer med mange kurser og skiftende arbejdstider til følge, blev soldaterlivet for bøvlet, hvorefter Poul gik all in som købmand. 

– Min far mente, at en købmandsbutik skulle udvide hvert tredje år. Og nogenlunde sådan  har det også været, siger Mette. 

Butikken er i flere omgange lavet om fra oprindeligt 75 kvadratmeter til i dag at være på 1.250 kvadratmeter, og dertil kommer 6-700 kvadratmeter til øvrige formål. 

Mette og Poul har også opkøbt tre huse på begge sider af den oprindelige butik, og det har ikke kun handlet om at udvide butiksarealet, men også om at få flere parkeringspladser, for omsætningen kan ikke kun drives i vejret af de eksisterende kunder, der skal komme flere til. 

Farvel til foderstof og trælast 

Købmandsbutikken har dog ikke kun udvidet sortimentet. 

De første år var det en klassisk købmandsbutik med foderstof og korntørring (med siloen som et levn fra den tid), fyringsolie og trælast. 

Det ændrede sig, da Christian Kraghs tre sønner Helge, Orla og Alfred tog over, sådan at Helge blev købmand, mens de to andre overtog trælasten, som for længst er flyttet fra Bredgade til Indre Ringgade og i øvrigt i dag ejes af Stark. 

– Jeg tror egentlig ikke, at vi har så mange flere varegrupper end tidligere udover ferskvarer, som vi først fik, da vi blev supermarked i 1979, for det indebar, at man skulle have en slagterafdeling. Tidligere har der jo både været slagterforretning og fiskehandel i Aarup, men de er væk. Så man kan sige, at vi har taget et sortiment ind, som tidligere lå hos specialforretninger, men ellers handler det om langt flere varer inden for de enkelte grupper, siger Mette. 

– Man kunne nok også købe vin for 100 år siden, men det var kun nogle få slags, i dag har vi en vinafdeling, fortæller Mette. 

Samme udvikling kan også ses ved f.eks. rengøringsartikler, hvor mange mærker slås om kundernes gunst. 

I de seneste 40 år har samfundet undergået en teknologisk revolution, som om noget gælder for en købmandsbutik. 

– Da vi i 1969 var blevet til en selvbetjeningsbutik, kunne kunderne vælge, om de ville have købet skrevet op i en kontrabog (og betale senere) eller betale ved en kasse. Men ved kassen var der kun en regnemaskine, som talte beløbene sammen, mere kunne den ikke. 

– I 1985 fik vi en egentlig kasseterminal og var nummer to butik i Danmark med det system. Siden dengang har vi ikke haft travlt med at være først med at tage nye teknologier i brug, for så har vi kunnet undgå mange børnesygdomme, siger Mette Krag. 

Udvidelsen af åbningstiderne for detailhandlen er et andet markant træk. 

– De første år holdt vi åbent klokken 8 til 17.30 mandag til fredag og klokken 8 til 12 om lørdagen. Selv juleaften holdt vi åben til klokken 12, siger Mette. 

Pø om pø blev der lagt timer til. Fredag begyndte butikken at holde åben til klokken 19 og lørdag til klokken 13. Og sådan fortsatte det. 

– Jeg kan huske, da vi begyndte at holde åbent til klokken 15 om lørdagen. Det oplevede jeg som forfærdeligt, men de efterfølgende udvidelser, har ikke gjort mig noget, siger Poul. 

Harddisk på 20 MB

Han husker også, da forretningen fik sin første computer. 

– Den havde en harddisk på 20 MB – og da vi lidt senere fik en pc med en harddisk på 40 MB, fik vi at vide, at vi ikke ville kunne fylde pladsen ud. Er det ikke utroligt, siger Poul. 

Selv om købmandsbutikken med mellemrum oplever, at systemet går ned og kan lamme driften i flere timer, har digitaliseringen trods alt betydet en enorm administrativ lettelse.  

– Status, som før kunne tage flere dage, klarer vi på seks timer. Og skilte, som vi i sin tid havde en dame ansat til at lave, printer vi bare ud, og hvis det er for bøvlet, får vi det gjort hos jer, siger Mette.  

– Selv om jeg nu har været her i 40 år, har jeg altså ikke haft brug for at skifte job for at opleve noget nyt, for jobbet har hele tiden ændret sig, men sådan er vel også med så mange andre jobs, siger Mette. 

Del denne historie på: