Meny fremtidssikres med otte uger lang ombygning og udskiftning af kølemøbler

Aarup

22. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Mette Krag og Poul Kartman forbereder sig på generationsskifte

Pakkebordet ved kassen har måttet vige for tips og lotto-bord og -TV, men det er kun et beskedent forvarsel om den gennemgribende ombygning, som vil være en del af hverdagen hos Meny i de kommende seks-syv uger. 

I de 98 år, der er gået siden Christian Krag åbnede sin købmandsforretning, er der bygget til i flere omgange, og foretaget endnu flere omrokeringer, når der skal findes plads til nye varer, nye indkøbsvaner og indenfor de seneste år også til postbakker i stor stil. 

Men den aktuelle ombygning er anderledes end de foregående. 

– For første gang udskiftet vi samtlige kølemøbler – til kød, frostvarer, mælk med videre – for indtil nu har der været kun været tale om at udskifte udslidte og købe nye, fortæller købmand Mette Krag. 

Den går ikke længere.

Det nuværende system bruger nemlig freon til nedkøling, og det må ikke længere anvendes. 

– Vi får så i stedet et nyt  , som kaldes for et co2-anlæg, der både er mere energi- og mere miljøvenlig, siger Mette Krag. 

Udskiftningen betyder, at både motoren, styresystemet og rørene, som findes i kælderen og på taget, skal udskiftes lige som de 11 kølemøbler. 

Kølemøblerne bliver forsynet med låger, som er en selvstændig årsag til et lavere energiforbrug. 

– Som det er nu, svarer det til, at man lod lågen til sit køleskab stå åben hele tiden, og det vil  man jo ikke gøre, siger Mette. 

Investering på 4-5 millioner

Når købmandsparret foretager udskiftningen kølemøblerne i år, handler det også om at lette et kommende generationsskifte. 

– Det er en investering til 4-5 millioner kroner, og det vil en ny ung købmand sikkert gerne undgå, siger Mette. 

Om det bliver en ung købmand, som tager over ved Mette og Poul strengt taget ikke, men det forestiller de sig dog. 

Generationsskifte presser sig på

Sikkert er det, at ingen af parrets børn, har mod på at blive købmand, sådan som Mette i sin tid tog over efter sin far, der tog over efter den første generation, førnævnte Christian Krag. 

Sikkert er det også, at generationsskiftet presser på. 

– Poul bliver 65 til næste år, og når man kommer i den alder, begynder der at opstå skavanker, og så kunne vi godt forestille os at lave noget andet end at være købmand, siger Mette, der dog vil have 100 årsjubilæet i 2023 med.

Den aktuelle ombygning gælder ikke kun kølemøblerne. 

– Når vi alligevel skulle til at bygge om, tænkte vi, at vi lige så godt kunne foretage den helt store opdatering, forklarer Mette. 

Frugt og grønt flytter

I tråd med tidens trend vil det blive frugt- og grøntafdelingen, som bliver det første lokale, som kunderne træder ind i. Noget som i øvrigt er god latin i stort set alle supermarkeder. 

– I dag er det jo sådan, at mange unge, når de køber ind til aftensmaden, begynder med grøntsagerne og vælger så kød, der passer til det, hvis ikke de springer over kødet. Det er kun sådan gamle som os, der begynder med kødet, siger Mette Krag.

For 10 år siden var det god købmandslatin at grøntafdelingen skulle ligge tæt på lageret, fordi den skulle fyldes op måske to tre gange om dagen, i modsætning til kolonialvarer, som man kun fylder op en gang om ugen. 

– Det bliver derfor lidt mere besværligt med grøntafdelingens nye placering, men til gengæld forventer vi, at kunne sælge mere frugt og grønt, fortæller Mette. 

Slagtervarerne flytter

Slagtervarerne vil fremover få plads foran delikatessen, hvor sammenhængen synes mere oplagt. 

Det betyder en ny plads til kaffe, te, bageartikler, brød med videre.

Det kolde rum med bl.a. ost mælk, på læg, pasta og pølser bliver, hvor det er – det er også mest praktisk, da mælkeprodukterne fyldes op bagfra. Men da de nye kølemøbler får låger på og dermed holder på kulden, er der ingen grund til at have en væg ind til rummet, der dermed bliver integreret i det øvrige butiksareal. 

Også andre varegrupper bevarer deres nuværende placering, og det er kun godt, siger Mette. 

– Vi prøver på ikke at lave for meget om, vi ved nemlig, at mange kunder ikke bryder sig om ændringer.

Det erfarede Poul og Mette mest eklatant, der de for nogle år siden flyttede de tre kasselinjer, sådan at de kom til at ligge til venstre, når man gik ind i butikken. Reaktionen var kraftige udskældninger, som Poul og Mette ikke ønsker gentaget. 

Et andet forhold i forbindelse med en ombygning, som heller ikke bliver gentaget, er at holde lukket i en periode. 

Indkøbsmønstrene ændrer sig

– Det har vi prøvet, og det gik helt galt. Og så er det også sådan, at mange af vore kunder godt kan lide at følge med i, hvordan ombygningen skrider frem. 

Selv om mange kunder som nævnt ikke bryder sig om forandringer, er det nødvendigt med jævne mellemrum at foretage større eller mindre ombygninger. 

Det handler om at være i overensstemmelse med tidens trend og deraf følgende nye indkøbsmønstre. 

– I dag er det f.eks. populært at have gasgrill, og det betyder, at vi ikke længere sælger ret meget kul og briketter, og så skal vi jo heller ikke have så meget stående, forklarer Mette.

Som noget relativt nyt, er Meny blevet pakkepostindleverings og afhentningsstation, og pakkern fylder godt – ikke mindst på lageret. 

Den første større ombygning, som Poul og Mette kan huske, var da købmandsbutikken i 1973 fik sin egen slagterafdeling. 

– Det var en betingelse for at købmandsforretningen kunne komme med i kæden Superland, fortæller Mette. 

Den sidste større om- og tilbygning fandt sted for 10 år siden, da både slagterafdeling og lageret blev udvidet.

Mindre madspild 

I den mellemliggende periode er der foretaget flere mindre ændringer ud over at gøre plads til postpakkerne. 

– Vi har bl.a. fået et nyt datotidssystem, som gør, at vi får varsler om varer, der er ved at nærme sig sidste salgsdag, og det gør så, at vi kan placere disse varer på et synligt sted. Og det har været en succes, idet vi har kunnet reducere madspildet betydeligt, fortæller Poul. 

Sidste år tog Meny også et nyt flaskesorteringsanlæg i brug, og det har vist sit værd. 

– Der er lang færre stop i dag, så det er godt, siger Poul. 

Godt er det også med den nuværende ombygning, mener Poul og Mette 

– Med tanke på det kommende generationsskifte vil det være en tidssvarende butik, som den unge købmand vil kunne overtage. 

Del denne historie på: