Kursen er sat – og målene nås – for Possementen

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Foreningen Possementen har fået godkendt ”Jes Vagnby Arkitekter” som rådgiver. Projektbeskrivelse skal ligge klar primo februar 2024.

Projekt Possementen – at få etableret et kreativt sted til i hvert fald kultur, kunst og håndværk – er en flere-trinsraket. 

Tre eller fem trin er i hvert fald ikke nok, for Possementformanden, Henrich Munk Svendsen, kunne godt forestille sig, at de frivillige kræfter – de nuværende og kommende initiativtagere – fik ikke bare råd til at overtage den gule bygning på 800 etagemeter, men hele området med en håndfuld bygninger på i alt 4.000 etagemeter. 

Henrich Munk Svenden har dog også begge ben solidt plantet i den fynske muld og glæder sig over, at de to første raketaffyringer er forløbet som håbet og ønsket. 

Den første var Realdanias bevilling på 250.000 kroner til en forundersøgelse, og den næste, at Realdania har godkendt det arkitektfirma, som skal så for forundersøgelsen og lave en projektbeskrivelse med budgetter, som kan bruges til at indsende en ansøgning til i første omgang – og det bliver så tredje raketaffyring – Underværkspuljen – og forhåbentlig senere til andre fonde. 

– Vi har valgt ”Jes Vagnby Arkitekter” fra København som rådgivere – og den skitseplan, som firmaet har lavet, er blevet godkendt af Realdania, fortæller Henrich Munk Svenden

Arkitektfirmaet har foretaget en første gennemgang af bygningen og haft en samtale med den projektgruppe, som Possementen har nedsat. 

– Arkitektfirmaet var meget begejstret. Vi fik at vide, at havde bygningen lagt i København, ville den være ubetalelig, siger Henrik.

Den næste fase handler om at få kortlagt, hvad der måtte være af interessenter, og hvad de kunne tænke sig at byde ind med, og det skal så danne grundlag for lokaleindretningen. 

– Det er egentlig at vende på hovedet, hvad vi har gjort indtil nu. Nemlig at vi havde nogle ideer til, hvad vi tænkte os, der kunne være interesse for – som i øvrigt er blevet til et træværksted og en systue – men det, arkitektfirmaet lægger op til, er en grundig gennemgang – en brugerundersøgelse – af interessenter og deres ønsker og forslag. Altså at vi får skabt et solidt grundlag til at få lavet en plan over indretningen, fortæller Henrich. 

Interessenter fra nær og fjern

Interessenterne kan være lokale, som idrætsklubberne, aktørerne i Kulturhus Industrien, Aktive Ældre, Lokalrådet, skolen, ungdomsklubben, handelsstandsforeningen, dagplejen og enkeltpersoner. 

Interessenterne kan også komme andre steder fra Fyn eller fra andre dele af landet.

– Vi har erfaret, at Hollufgaard i Odense er lukket og gået konkurs, og det betyder måske, at der er kunstnere, som er på udkik efter et nyt sted at være. Måske kunne Possementen blive en base for dem. Der findes også samlinger af kunst og effekter samt kulturelle grupper rundt omkring i landet, som måske kunne se fordelen ved at slå sig ned i et kreativt miljø som Possementen, og dem vil vi gerne i dialog med, siger Henrich. 

Netop dialog er på dagsorden, for arkitektfirmaet vil holde dialogmøder med mulige aktører i uge 45, nærmere bestemt 6-10. november i år.

Offentligt møde på Industrien

Næste skridt er et midtvejsmøde, hvor projektgruppen og arkitektfirmaet tager stilling til de input, der er kommet. 

Interessenterne – og de, der overvejer at blive det – får endnu en chance for at sætte indhold på Possementen – ved et offentligt møde, der holdes i uge 3 næste år på Industrien. 

Med disse sidste ideer og synspunkter i bagagen vil arkitektfirmaet udarbejde det endelige projekt, sådan at det i februar 2024 kan indgå i en ny ansøgning til Realdania, og så må det vise sig, om denne tredje raket når op i stratossfæren eller bliver på jorden. 

Fakta

Possement er kvaster, knapper, tråde, frynser med videre til pyntning af især møbler og uniformer.

Den gule bygning ud til p-pladsen nord for Aarup Station har i en periode rummet en possementfabrik. 

Denne bygning og de øvrige bygninger ejes af Aalsbo Smedie & VVS Aps.

En forening, Possementen, har lejet den gule bygning med henblik på dér at etablere kreative værksteder med videre. 

Underværker

I Realdania-kampagnen Underværker arbejder lokale frivillige over hele landet med byggeri for og til fællesskaber, fordi frivillige med kreative ideer kan løfte et lokalsamfund. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling til at føre gode idéer ud i livet.

Siden 2011 har Realdania målrettet støttet projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige, og erfaringerne viser, at ildsjælenes indsats skaber resultater i både land og by. Ildsjælene skaber nye løsninger og får øje på nye muligheder og mangelfulde pletter i lokalsamfundet – og de gør noget ved sagen! Altid med stor kærlighed til en bygning eller et sted. I alt har Realdania gennem Underværker støttet 332 ildsjæleprojekter over hele landet med 155 mio. kr.

Kilde: Realdania

Del denne historie på: