Kulturhuset Industrien får nyt tag og en ny sal med plads til 50

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Renovering og ombygning forventes klar til sommer

Det nuværende tag på Kulturhuset Industrien trænger til en udskiftning, så derfor blev et midlertidigt overdække i weekenden anbragt henover taget, hvilket var årsagen til at en stor byggekran indtog p-pladsen bag Industrien. 

Assens Kommune har – fornuftigvis – valgt at foretage tagudskiftningen samtidig med, at ombygningen af 2. etage over biografbygningen går i gang. 

– Det nye tag får flere vinduer, sådan, at der kan komme naturlig lys ind i de nye lokaler, som bliver indrettet på etagen, fortæller Michael Poulsen, bibliotekar og daglig leder af Kulturhuset Industrien. 

Kulturhuset Industrien er i virkeligheden to bygninger. Den til venstre set fra Bredgade blev opført i 1890 som hotel, restaurant og mødested for Industri og håndværkerforeningen. Altså den bygning, som i dag bruges til bibliotek og har lokalarkiv i kælderen. 

Bygningen til højre rummer biografen, som blev taget i brug i 1955. I 2000 fik de to bygninger fælles foyer. 

2. etage indrettes med mødelokale, toilet og en sal med plads til 50 personer.

– Mellem mødelokale og sal bliver der en dør, som kan skubbes til side, sådan, at der f.eks. kan blive plads til en bar i forbindelse med arrangementer, fortæller Michael Poulsen. 

Adgang til 2. etage bliver via en trappe og en elevator, som får plads til venstre for døren mellem foyer og bibliotek.

For at sikre en reglementeret flugtvej fra 2. etage, foretages flere bygningsmæssige ændringer på både stueplan og 1. etage.  Ombygningen kommer også til at omfatte en renovering af ventilationssystemet med bygningsmæssige ændringer til følge. 

De mange arbejder i de kommende måneder vil ingen – allerhøjest nogle få – begrænsninger få for brugen af Industrien. 

– Som udgangspunkt bliver der i hele perioden vist film, holdt foredrag og koncerter som planlagt. Og bibliotekets brugere vil også kunne bruge biblioteket som de gør i dag, forventer Michael Poulsen. 

Ifølge tidsplanen for ombygningen vil arbejderne være afsluttet inden udgangen af maj. 

Del denne historie på: